Uttalelse av de tillitsvalgte på Knut Hamsun Videregående Skole, Nord-Salten

Av
DEL

LeserbrevNordland Fylkeskommune har jobbet hardt i mange år for å komme seg opp fra bunnen av den nasjonale skolestatistikken hvor de tre nordligste fylkene tradisjonelt havner år etter år. Det er for få læreplasser, for mye frafall og for liten andel av elever på studiespesialiserende retning, heter det. Nå vil man nedlegge tre tilbud på en liten skole som, etter alt å dømme, er en del av løsningen. Det får de tillitsvalgte til å undre seg.

Knut Hamsun vgs i Nord-Salten (med avdelinger i Steigen og Hamarøy) skal etter kunngjort forslag miste det meste av sin virksomhet:
- det studiespesialiserende tilbudet i Steigen
- bygg- og anleggsteknikk på Oppeid
- det nasjonale prosjektet for en studiespesialiserende linje med friluftsliv som programfag på Oppeid

Vi spør:
• Får man flere elever til å velge studiespesialisering om man tar vekk to lokale studiespesialiserende tilbud? Visst har små kommuner andre elevtall enn byer i vekst, men flertallet av elevene i Nord-Salten søker tilbudene på Knut Hamsun vgs. Skolen scorer høyt på flere faktorer, som at elevene opplever nærhet til lærerne sine og til sine medelever, som igjen skaper trygghet og tilhørighet.

• Får man lavere tall på frafallsstatistikken om man legger ned tilbud med en meget høy gjennomføringsprosent? (VG 1 stud.spes. i Steigen: tilnærmet 100 % gjennomføring gjennom 40 år. VG 3 idrett/friluftsliv: gjennomføringsprosent i 2018-2019 på 100 %). Blir det lavere frafallstall om man legger ned det eneste yrkesfaglige skoletilbudet med appell til gutter, slik som byggfag i Hamarøy? Blir det mindre frafall om man med all selvfølgelighet forventer at samiske elever forlater sitt språk- og kulturfellesskap for å ta utdanning?

• Får man en bedre statistikk idet man legger ned et yrkesfagtilbud på en skole som har jobbet seg opp til toppskiktet med antallet lokale lærlingeplasser? Den 3. april 2018 roste fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen i Avisa Nordland «arbeidet som gjennom flere år har vært gjort for å framskaffe lærlingplasser i Nord-Salten. (…) Nord-Salten er med sine 45 tilgjengelige lærlingplasser helt i Nordlandstoppen når det gjelder lærlingetetthet. 45 læreplasser i forhold til et innbyggertall på rundt 6300 er ledende i Nordland, kanskje i hele landet.» I skoleåret 2019-2020 har tallet på lærlingeplasser i Nord-Salten steget til 48.

• Løser man Fylkeskommunens utfordringer ved å svekke en skole med et forbilledlig innovativ potensiale?

Knut Hamsun vgs har skapt to fremtidsrettede prosjekt med fokus på Nordlands utfordringer:

1. Vår egen «Steigenmodell» i yrkesfagene beror på at elever i yrkesfagene blir lærling i en bedrift fra dag én av sin utdanning. Næringslivet har gjenkjent verdien i denne praksisorienterte modellen som rekrutteringsverktøy for fremtidig arbeidskraft.

Oppdrettsgiganten Nordlaks AS uttalte nylig at skoletilbudet er viktig for rekruttering av lokal arbeidskraft OG arbeidskraft utenifra. Ansatte med barn velger nemlig arbeidsplasser med et godt og bredt skoletilbud!
Steigenmodellen har suksess. Den har spredt seg fra Steigen til hele Nord-Salten.

I 2018 uttalte Fylkestinget at de vil at Nordland skal benytte seg av flere alternative læringsmodeller, som for eksempel Steigenmodellen. Vi er kjent med at Troms også vurderer innføring av Steigenmodellen.

2. Fylkeskommunen eier og har selv vært med på å sette i gang vårt prosjekt med en friluftslivslinje innen studiespesialisering. Prosjektet er etter flere års arbeid ferdig utprøvd. Det ligger nå (på kunnskapsminister Jan Tore Sanners anbefaling) til vurdering i Lied-utvalget. Her undersøkes friluftslivsfagets nytteverdi for de nye læreplanene som bl.a. fokuserer på livsmestring, psykisk helse hos ungdom og bærekraftig utvikling i samfunnet.

Det hadde gjort seg veldig dårlig om selve prosjekteier NFK kansellerte et så entydig fremtidsrettet prosjekt like før det er i mål. Prosjektet beskrives nå lakonisk som «særlig dyrt». Men dyrest blir det faktisk om pengene som så langt er investert, ikke kommer til nytte og avskrives. En viss målretting og kontinuitet må skattebetalerne kunne forvente, når det investeres over mange år i planlegging og utprøving av et nytt skoletilbud.

Det er ikke til å forstå hvorfor prosjektet foreslås nedlagt før Lied-utvalget har kommet med sin uttalelse.

Vi mener at nedleggingsforslagene ikke er faglig forsvarlig i henhold til fylkeskommunens egne uttalte mål og interesser. Her blir det løst et økonomisk problem på bekostning av et viktig og langsiktig arbeid for en bedre skole for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags