Om nedleggelse av skoletilbud i et videre perspektiv

Av
DEL

LeserbrevVi har visst det en god stund allerede. Nordland fylkeskommune må spare penger, mye penger, for å få budsjettet for neste år i balanse. Og da er det først og fremst tilbudene innen videregående skole og samferdsel som rammes, og antakelig med aller størst konsekvenser for kombinasjonen ungdom, skoletilbud og omkringliggende næringsliv.

Da skremmes folk opp og tar til fakkeltog, demonstrasjoner, møter og penn for å protestere og reklamere for at nettopp deres tilbud ikke må røres.
Fylkeskommunen møter problemene og kuttforslagene med høringer og møter med de som rammes. Og man viser stor forståelse for både sinne og fortvilelse, men sier samtidig at "det blir stygt" siden situasjonen er så alvorlig.

Forståelse fra fylkeskommunalt hold er viktig nok, men bærer i mine øyne mest preg av å selge inn og forsvare de kuttene som kommer i de fleste regionene. Jeg savner det som burde være det aller viktigste for Utdanningsetaten og Fylkeskommunen som helhet: Invitasjonen til nytenking, utvikling og innovasjon i en ressursknapp tid! Rett og slett å utfordre all kreativitet for nye måter å gjøre ting på.

For hva svarer utdanningssjefen i følge avisa Fremover umiddelbart når Jørn Pettersen som leder av Ofoten flerfaglige opplæringskontor kaster fram en tanke om annerledes organisering for både å spare penger, berge viktige utdanninger, gjøre dem mer fleksible og tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Jo. Dette går ikke an! Og hva burde vært det selvfølgelige svaret? Dette var interessant, det må vi se nærmere på! Kort og godt.
Om forslaget er godt, skal jeg ikke uttale meg om, men det kan man finne ut av. Uansett representerer det akkurat det som fylkeskommunen burde etterspørre, nevnte nytenking, forslag som innebærer utvikling og tilpasning til den reelle situasjonen og er i pakt med regionale behov.
Og akkurat Jørn vet hva han snakker om, for han har mange års erfaring i samarbeid med stedlig næringsliv.

Situasjonen i år er egentlig ikke enestående, men den er langt alvorligere enn tidligere. Opp- og nedganger i elevtallet har vi justert for også i min tid som rektor både ved Hamarøy og Frydenlund videregående skoler. Men det nye er at Nordland fylke kontinuerlig mister mer av ungdommen sin. Man vil altså oppleve samme problemstilling neste år, og året etter, året etter der igjen osv, om man ikke tenker helt annerledes enn dagens forvaltning gjør. Den må løse problemene innen sine budsjetter, altså tilnærmet ren silotenking. Å håpe på såkalt bedre tider, er som å tro på julenissen.

Modellen med å telle elevhoder, opprette og nedlegge tilbud ut fra søkertall, må snart være avleggs og i alle fall kombineres med helt andre elementer enn det som har vært praksis fram til nå. Derfor er innspillet fra nevnte Jørn så viktig og burde vært varmt omfavnet som ett eksempel. Og en ting er jeg helt sikker på. Det sitter mange kreative "Jørner" rundt om i fylket.

La meg konkludere slik:
Nordland fylkeskommune må ut og utfordre og omfavne all den kreativiteten som finnes "hos dem som har skoen på" og som ser etter nye måter å gjøre ting på, enten de sitter i Lofoten, Vesterålen, på Helgeland, i Salten, Nord-Salten eller Ofoten. Jeg er overbevist om at det her ligger uutnyttete ressurser og god muligheter som både kan sikre, videreutvikle og tilpasse tilbud til beste for Nordland, etterspørsel og marked, som kan være mer ressurseffektive og - ikke minst - gjøre at de aller mest sårbare tilbudene - som i Nord-Salten - kan få ha livets rett. Sparer man ressurser noen steder, hjelper det der det ikke er så enkelt.

Og til slutt:
Viser gode løsninger ett sted og i en region veien videre for noen, bør også de som sitter stille i båten og ikke rammes (i denne omgang), omfattes av/pålegges å gjøre tilsvarende endringer ut fra nevnte ressurs- og helthetstenking. Det kan frigjøre ressurser så det monner, og ikke minst være viktig for videreutviklingen av Nordland.
For vi snakker til slutt om all den ungdommen som Nordland er så avhengig av og så sårt trenger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags