Nordland -ungdommens fylke?

Av
DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Nordland skal være ungdommenes fylke og de representerer vår framtid» sa Tomas Norvoll da han ble gjenvalgt som fylkesrådsleder. Når den samme fylkesrådslederen anbefaler fylkestinget å legge ned hele 29 studielinjer i videregående skole høsten 2020, kan man spørre seg hvor virkelig dette føles for en ungdom i Steigen, på Andøya eller i Brønnøysund. Dessuten er dette bare første ledd i ei stor annonsert omstilling. Den virkelig store struktursaken i videregående kommer til neste år. I denne omgang er det i hovedsak yrkesfaglige tilbud som røres av sparekniven, med noen få unntak. Årsaken til innstrammingene er, ifølge fylkesrådslederen, en nedgang i elevtallet.

Selv om Nordland opplever fraflytting som et problem, er det slik at vi sitter med gode kort på hånden; vi har overskudd av alle de viktige ressursene. Nordland har rent vann, ren luft og god plass. Vi kan produsere mat på en bærekraftig måte og vi har tilgang på fornybar energi i form av vann og vind. Vi kan med hånda på hjertet si at vi bor midt i en drøm, og den drømmen ønsker vi å gi videre til neste generasjon. Da er det viktig at ungdommen får velge yrkesveien ut fra interesser og etterspørselen i næringslivet. Dermed må bredden i videregående opprettholdes, slik at Nordland møter de fremtidige behovene i landsdelen med topp kvalifisert arbeidskraft.

Ungdommer velger ofte linjer som er nært hjemmet, istedenfor å gå den linja de helst vil eller det næringslivet i regionen trenger mest. I tillegg ser man også at lærlingeplasser forsvinner i takt med at yrkesfaglige tilbud legges ned eller regionaliseres. Vi har ikke råd til å miste noen lærlingeplasser i fylket vårt. Vi har heller ikke råd til å miste noen ungdommer i fylket vårt. Det er dessverre slik at veldig mange av ungdommene forsvinner ut av fylket, enten for å ta høyere utdanning, i læretida eller når læretida er fullført. Det er for få av ungdommene som kommer tilbake. Utdanningsforbundet Nordland har sagt ved flere anledninger at Nordland må slutte å eksportere ungdommer. Jo lengre vi kan holde ungdommene i nærmiljøet, jo større sjanse er det for at de vil forbli i landsdelen, eller komme tilbake etter endt utdannelse.

Vi vet ikke i dag hvilken kompetanse vi trenger i morgen. I Fiskeribladet.no i april i år gikk en entusiastisk næringsminister ut og snakka om det enorme potensialet som ligger i marine næringer i nordområdene. Bedrifter i Nord-Norge er allerede med på ulike utviklings- og forskingsprosjekt innenfor marine næringer. Bare her er nåtidas og framtidas kompetansebehov enormt.

Man kan ikke bygge opp, eller opprettholde, kompetansebedrifter i samfunn som ikke gir ungdommen utdanningsmuligheter i nærheten av hjemmet. For å gjøre Nordland attraktivt må fylkeskommunen tørre å investere penger på videregående skole. Vi vet ikke hvordan samfunnet ser ut fram i tid, men vi kan anta at flere av de som går i barneskolen nå, vil ha yrker vi ikke vet om enda. Dermed er det særdeles viktig at man beholder bredden i yrkesfagene, og studieforberedende med de ulike programområdene. Det er ved å ha mennesker med ulik fagbakgrunn, man kan videreutvikle kompetanse og omstille seg til framtidas behov.

Nordland fylke er på femteplass over BNP-indeksen pr sysselsatte, noe som viser at det er mange bedrifter som går så det suser i landsdelen. Dermed er det et behov for mennesker med høy kompetanse, noe næringslivet også forteller om. Å møte disse behovene ved å legge ned yrkesfaglige linjer i videregående, mener Utdanningsforbundet Nordland er totalt feil taktikk. Nedgangen i nordlendinger vil ikke snu ved å frarøve ungdommen muligheter. Nordland skal være et attraktivt fylke å bo i, det blir det ikke ved å legge ned 29 linjer.

Til uka skal de foreslåtte kuttene i videregående opp i fylkestinget. Politikere i flere fylker holder hånda over ungdommen og strekker seg langt for å spare videregående skole. Dette kan politikerne i Nordland også få til. Der det er politisk vilje, er det håp. Nordland kan ikke vokse og utvikle seg uten at stafettpinnen tas opp av yngre krefter. Hvis skoletilbudene ikke opprettholdes, er vi redde for at vi ved neste veksling står uten noen til å ta neste etappe.

Uten ungdom har Nordland ingen framtid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken