INNSPILL TIL UTDANNINGSSJEFENS FORSLAG TIL NY TILBUDSSTRUKTUR FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND

Av
DEL

KronikkÅpent brev til Nordland fylkeskommune:

Vi har notert at utdanningssjefens forslag innebærer nedlegging av følgende tilbud ved Knut Hamsun videregående skole:
• Bygg og anlegg, Oppeid fordi det er svak rekruttering til faget
• Friluftsliv, Oppeid fordi tilbudet er særlig dyrt
• Studiespesialisering, Leinesfjord, for å samle dette tilbudet på Oppeid

Generell kommentar til foreslåtte omstrukturering:

Som interesseorganisasjon og talerør for næringslivet i Steigen vil vi på generelt grunnlag si oss svært urolig for at Knut Hamsun vgs vil kunne svekkes som utdanningstilbyder i Nord-Salten, hvis foreslåtte strukturendring blir vedtatt.
For næringslivet er skolen både en rekrutteringsbase for framtidig arbeidskraft og en faktor til å beholde unge utdanningssøkende innbyggere så lenge som mulig i Hamarøy/Nye Hamarøy og Steigen kommuner.
Skolens tilgjengelige utdanningstilbud styrker også næringslivets ønskede rekruttering av innflyttingsmotivert arbeidskraft, som vil etablere seg med sine familier og som ser mulighet for at deres barn kan søke videregående utdanning, uten å måtte reise ut av kommunen.

Næringslivet i Steigen er i vekst, spesielt sjømatnæringen, og rekrutterer medarbeidere med forskjellig yrkesfaglig kompetanse, i godt samspill med videregående tilbud i Steigen.

Kommentar til nedleggelse av Friluftsliv-tilbudet:

Vi oppfatter at det er god søking til det relativt nye tilbudet, og at gjennomføringsgraden er positiv.
Ved å definere tilbudet som et framtidsrettet yrkesfag, vil utdanningstilbudet etter vårt skjønn kunne bli et viktig kompetansebidrag til den voksende del av reiselivet som baserer sin virksomhet på naturopplevelser og naturbasert mestring. Ettersom begrunnelsen for forslaget om nedleggelse er at tilbudet er særlig dyrt, må det være mulig å tilrettelegge tilbudet til et akseptabelt økonomisk nivå.

Vi mener at Friluftsliv-tilbudet bør være interessant å videreutvikle i samarbeid med relevant reiseliv i Steigen og Hamarøy.
3 elever fra Steigen begynte på Friluftsliv i år.

Kommentar til nedleggelse av Studiespesialisering i Leinesfjord:

Studiespesialisering VG1 i Steigen er en forutsetning for gjennomføring av det 4-årige utdanningsløpet i «Steigenmodellen», som Nordland fylkeskommune har vedtatt skal videreføres.

Det er for tiden 10 elever på Studiespesialisering VG1 i Steigen (inkl. spesialundervisning). Ingen fra Steigen begynte på Oppeid i år.
«Steigenmodellen» eksisterer som et vellykket samarbeidstiltak mellom næringslivet og Knut Hamsun vgs/Nordland fylkeskommune.
Alle elever som tas inn i «Steigenmodellen» har læreplass/læreplassgaranti fra første skoleuke.
Teorifag slås sammen på tvers av yrkesfag, slik at det totale ressursbehovet blir redusert.
Det er inngått langsiktige partnerskapsavtaler med Steigen kommune, Hamarøy kommune og Cermaq.

«Steigenmodellen» er inne i sitt 6. driftsår. I løpet av perioden har mer enn 40 elever begynt. Gjennomføringsgraden er ca. 80 %.
Antall elever som for tiden tar fellesfag:
• VG1 Steigen: 7 (matrosfaget x 2, bilmekanikerfaget, industrimekanikerfaget x 2, byggdrifterfaget, rørleggerfaget)
• VG1 Oppeid: 3 (akvakulturfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, rørleggerfaget)
• VG2 Steigen: 6 (akvakulturfaget x 3, fiske- og fangstfaget, matrosfaget, bilmekanikerfaget)
• VG2 Oppeid: 2 (anleggsmaskinførerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget)
For neste skoleår i «Steigenmodellen» foreligger det allerede 32 søkbare fagtilbud i samarbeid med næringslivet. Flere helt nye bedrifter har meldt seg med læretilbud.

På vegne av næringslivet i Steigen ber vi utdanningssjefen om å beholde studiespesialisering-tilbudet i Steigen, for ikke å rive teorigrunnlaget for «Steigenmodellen» bort.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags