Vi trenger ikke en fiskeriminister som river tilliten til våre politikere ytterligere ned

Av
DEL

AproposTillit. Du har hørt det før. Så ofte at ordet kanskje er i ferd med å bli en klisjé.

Dette er likevel ordet som kommer nærmest å forklare hvorfor Norge er et så godt land å bo i, for de fleste av oss. Så godt at FN år etter år kårer Norge til verdens beste land å leve i.

Tillit mellom mennesker, og tillit mellom folk og stat.

Det første må hver og en av oss gjøre oss fortjent til hver dag.

Det andre krever primært noe av våre politikere og våre byråkrater; de som er satt til å bestyre skattepengene vi rimelig frivillig betaler inn hvert år.

Dette siste er på ingen måte noen selvfølgelighet. Ifølge tall fra OECD sier ca. 70 prosent av alle nordmenn at de stoler på myndighetene, bare 10 prosent av alle italienere.

Kanskje ikke så rart i et land der de politiske elitene alltid har vært korrupte, mer opptatt av å sikre seg selv og sin familie fordeler, enn å ta vare på borgernes interesser.

Norske politikere er på mange måter motsatsen til dette. Du kan si mye om deres evner - eller mangel på sådan - men korrupte har de aldri vært.

Dette bildet er på mange måter i ferd med å endres.

Det dreier seg sjelden om noen grov form for korrupsjon, ja, deler av dette er knapt ulovlig en gang.

Men bare et inntrykk av at våre politikere tenker mer på egne inntekter enn borgerne velferd undergraver tilliten.

Enten det dreier seg om fiktive reiseregninger, et sjuskete forhold til reiseregulativer eller dobbelt lønn.

Det siste eksempel i rekken er fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen. Da han i fjor ble utnevnt til statssekretær søkte han om - og fikk - 120.000 kroner i etterlønn fra kommunen han til da hadde vært ordfører i.

Dette på tross av at han allerede hadde fått ny jobb i regjeringen. Dermed mottok han i to måneder dobbelt lønn.

Det er i åpenbart ulovlig, og Sivertsen har lovet å tilbakebetale pengene. Det skulle bare mangle, men ett spørsmål gjenstår uansett: Trodde Sivertsen virkelig det var OK at han mottok dobbelt lønn?

En dobbeltlønn som ble hentet direkte fra skattebetalernes penger.

Det er mange som har gjort feil i denne saken, ikke minst flertallet i Lenvik kommunestyre som innvilget søknaden om etterlønn.

Men det var Sivertsen som sendte søknaden, og han burde selvsagt visst at dette var i strid med loven. Næringspolitisk talsperson Terje Aasland har derfor rett når han hevder at en vanlig arbeider antakelig ville blitt anmeldt av Nav for en handling som dette.

Og vedkommende ville muligens også blitt dømt for sin forseelse. Helt uavhengig av om forseelsen var forsettlig eller ikke

Dette er derfor en alvorlig stripe i lakken, ikke bare for Sivertsen, men for hele den norske politikerstand.

Fordi den bygger opp under inntrykket av at våre politikere ikke lenger føler seg bundet av samme regler som folk flest. Og slipper unna med det.

Hva som skjer når et slikt inntrykk fester seg i de brede lag av folket har vi sett i en rekke land de siste årene.

Donald Trump ville for eksempel vært utenkelig om ikke folk følte at politikere generelt sett var korrupte.

Han fikk mange stemmer på lovnaden om å «drenere i sumpen» i Washington, mens andre jeg har møtt argumentet med at når alle er like korrupte kan de like godt velge en som er ærlig på det.

Nå er vi ikke helt der ennå i Norge, men tilliten til våre politikere er utvilsomt lavere enn tidligere.

Det vi da trenger minst av alt, er en fiskeriminister som river den ytterligere ned.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags