Kjære leser.

Sist lørdag tok vi AN-leserne med oss på den utrolig spennende framtidsreise til «Nye Bodø».

Planene for ny flyplass har vokst til et innovativt og ambisiøst byutviklingsprosjekt. Framtidsbildene forener behovene for ny flyplass og nye næringsarealer.

Men først og fremst peker prosjektet mot en unik mulighet til å bygge en smart, kompakt, miljøvennlig og attraktiv by for menneskene som skal bo her de neste generasjonene.

Planene strekker seg framover i et hundreårsperspektiv. Men beslutningsvinduet er urovekkende kort. Banelegemet er i så dårlig forfatning at ny rullebane uansett må bygges på et nytt sted og være i drift om 10–12 år. Det betyr at beslutningen om hvor den nye flystripa skal plasseres sannsynligvis blir tatt i løpet av de to neste årene.

Risikoen er stor for at Avinor, departementer og politikere kan lande på det billigste alternativet. I så fall bygges den nye rullebanen 60–80 meter til side for dagens.

Drømmen kan da være knust og i stedet ende i et hundre års mareritt. Den avgjørende forutsetningen for «Nye Bodø» er dagens rullebane flyttes en drøy kilometer mot sørvest. Flyttingen er nøkkelen til å låse opp nye muligheter.

Alternativet er å utvikle byen rundt en støyende «Berlinmur» av en rullebane, med flystøykrav som begrenser bruken av arealene i nærheten. Mangel på sentrumsnære arealer til bolig og næring kan strupe framtidige vekstmuligheter.

Flytting av rullebanen helt ut mot Saltfjorden har bare fordeler. I dag deler flyplassen og Forsvarets arealer byen i to.

Nå kan den samles. Bodø kan utvikles som en kompakt og miljøvennlig framtidsby. De flyoperative forholdene vil bli vesentlig bedre og tryggere. All inn- og utflyging vil skje over Saltfjorden, og Bodø vil en gang for alle bli kvitt flystøyen som har ridd byen som ei mare de siste 60 årene. Likevel vil fordelene av nærhet til flyplassen sikres.

Jobben som gjøres med utviklingsprosjektet, med Daniel Bjarmann-Simonsen i spissen, imponerer meg. Nå handler det om å skape entusiasme og samle byen, regionen og hele Nordland bak planene. Enda viktigere er det å søke støtte, begeistring og forståelse hos departement, organisasjoner og rikspolitikere.

Jeg registrerer med glede at offensiven er i full gang. Planene er presentert for statsministeren, på NHOs årsmøte og er tema for den store City-konferansen i Oslo neste uke.

Hver eneste mulighet må utnyttes. Og her trengs det hjelp fra alle 50 000 Bodø-ambassadører.

«Et stort feilgrep». Sitatet tilhører Hans Heieraas, mannen som i 1950 var ansvarlig for å bygge en ny rullebane på rekordtid i Bodø. Han mente det var feil å legge rullebanen der den ligger i dag.

Ikke la oss gjøre et nytt historisk feilgrep. Våre etterkommere vil dømme oss hardt for at ikke mulighetene ble utnyttet da de var der.

Lykke til!

Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør