Vi sørger for gode, trygge, grønne busser

Tuva Margrethe Wiik Bergquist, 1. nestleder, AUF i Nordland

Tuva Margrethe Wiik Bergquist, 1. nestleder, AUF i Nordland Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Henriksen fra Bodø FpU hadde den 2.september et leserinnlegg på trykk i AN om kollektivtransport. Der var det en rekke ting jeg syns var interessant og vil påpeke i mitt leserbrev. Vi elever er veldig glade for å kunne være tilbake på skolen i stedet for å ha hjemmeundervisning. En debatt om trygge skoleveier og busstilbud er et godt tegn på at hverdagen vil bli normal igjen, og AUF i Nordland hilser den velkommen.

FHI har sagt gjentatte ganger at vi skoleelever skal prioriteres når det kommer til buss. Har du ikke samfunnskritisk arbeid og er på tur til å gå på en overfylt buss er på det sterkeste anbefalt at de voksne venter på neste buss, slik at vi kommer oss på skolen i rett tid. På Nordland fylkeskommune sin hjemmeside ligger det en oversikt over hvilke busser det er høyt trykk på så får folk muligheten til å planlegge.Bodø Arbeiderparti har i tillegg fått utbygd flere helhetlige sykkelveier som gjør slik at flere kan sykle til både skole og jobb i stedet for å ta buss, som også er anbefalt av FHI.

Trygghet skal alltid være prioritet nummer 1, også på bussene. FHI har egne smittevernregler for kollektivtransporten og der står det (per 04.09) blant annet: ”Passasjerer bør stå/sitte spredt” og ”For kollektivreiser av kort varighet, under én time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes såfremst de andre tiltakene følges”.Fylkeskommunen følger de nasjonale retningslinjene og har satt inn tiltak for å sikre tryggheten til både passasjer og sjåfør.

Angående fysisk fare ved å bruke ståplass i en buss; Bussjåførene kjører i en trygg hastighet tilpasset veiføret, trafikkbildet og andre forhold. For øvrig satt FrP med samferdselsministeren i mange år og kom aldri med noen nye regler rundt dette.

Når det kommer til fravær. Regelen på alle videregående skoler i Nordland er om man kommer inntil 15 minutter for sent til timen skal det føres forsentkomming, ikke fravær. Elever har muligheten til å kontakte lærere og forklare situasjonen. De fleste lærere er forståelsesfulle for slike tilfeller, men det skal allikevel føres forsentkomming eller fravær selv om man ikke kan noe for det. Det er fordi dagens generelle fraværsreglement, innført av Høyre og FrP, ikke tar høyde for hendelser i det virkelige liv.

Den åpner rett og slett ikke opp for tillit til elevene og lærerne. Sammen med resten av AUF i Nordland sier jeg heller ja til mer tillit til lærerne og elevene! AUF ønsker i tillegg flere bussavganger, fordi det er bra for klima og for alle skal kunne komme seg på skole og jobb.

Slik jeg klarer å se det er vi alle fortsatt i en krise, fylkeskommunen har ikke sviktet oss, men det har FrP. Fylkeskommunen fikk en halv milliard i kutt fra FrP i regjering og har måttet kuttet ned på mange tilbud rundt om i fylket, så svikten er lengre opp i systemet. På tross av kuttene kommer det nye og enda tryggere busser til neste år, som FrP har stemt imot på fylkestinget.

Som AUFer tror jeg på dugnadsånden og det beste i felleskapet. La oss heller bygge felleskapet, enn å bygge det ned!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags