Vi må tørre å være strenge og samtidig vise omsorg

Av
DEL

Leserbrev
I en kronikk i Ans papirutgave den 23.januar forklarer Ida Gudding Johnsen Venstres ruspolitikk. Under overkriften «Hjelp, ikke straff» tas det til orde for at det skal bli tillatt å ha narkotika på seg til eget bruk, og det skal bli lovlig å bruke narkotika. Det skapes et inntrykk av at ruspolitikken i dette landet har vært feilslått, og at en helt ny måte å gjøre dette på vil redusere rusproblemet.

Ruspolitikk er svært komplisert og det finnes ikke enkle løsninger. Å konkludere med at økning i rusbruk er et tegn på at politikken er feilslått og må endres radikalt, er i beste fall ei grov forenkling. I Norge er rusproblemet faktisk lavt i forhold til andre land. Rus og rusproblemer vil vi sannsynligvis ha i all framtid. Men kampen mot at liv legges i grus av rusmidler må kjempes på flere fronter. Det ene er politikk overfor folk som allerede har et rusproblem. Det andre er samfunnets signaler overfor folk som ennå ikke har blitt rusavhengige.

Hvis samfunnet sier at det er OK å besitte og bruke narkotika sendes det et signal til alle som er nysgjerrige på rus at dette er egentlig ikke er så farlig. Unge Venstre har forsøkt å vinne ungdommers stemmer på å ta til orde for legalisering av hasj. Det kan være livsfarlig. Etter å ha jobbet noen år i psykiatrien vet jeg litt om hva virkestoffet THC kan gjøre med et ungt menneskes hjerne. Mange av de som prøver det går direkte i psykose og blir der lenge, kanskje resten av livet.

Samtidig vet vi at enkelte rusmidler kan ha positive effekter hos noen. Vi vet at mange av de «gamle» brukerne fungerer bedre ved å bruke hasj hver dag. Dilemmaet blir derfor om vi skal arbeide for å gjøre livet enklere for etablerte rusavhengige eller gjøre alt vi kan for å hindre at unge mennesker finner veien inn i rusbruk med fare for et ødelagt liv og store lidelser. Jeg mener at det siste er viktigst.

Derfor vil jeg at samfunnet fortsatt skal si høyt og tydelig at narkotika er et onde som vi ikke skal tolerere.
Da blir ikke slagordet «Hjelp, ikke straff» så veldig relevant. Jeg vil heller gå for et tydelig nei til narkotika, gjennom både straff for bruk og besittelse, men samtidig raushet og hjelp til de som trenger det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags