Svar til vedkommende som mener det bør saltes mere. Avpass farten etter forholdene.. Kan ikke kjøre i 80 alle steder på vintern selv om fartsgrensen sier det