Det er merkverdig at vi ikke hører en lyd fra nevnte parti når d gjelder den vanvittige miljøskadelig saltingen som nu har vedvart i flere år. Skadene får miljømessige skadelig følger for naturen - dyr og mennesker, og selvfølgelig sikkerhets messing på kjøretøyer.