Det langvarige tørr-været kræv sitt. Strømprisan fyk tell værs og svevestøvet fra all biltrafikken tar langsomt livet av folket langs veian. Det siste vil fort bety økte avgifta mot biltrafikantan, eller begrensing i bruk av bil hvis det blir skikkelig ille.

Det en da kan frykte e at økte avgifta blir innkrevd gjennom dagens eksisterende avgiftsregime. Det vil bety at el-bil folket snik sæ unna, som vanlig. Dettan sjøl om de produser svevestøv på lik linje med de andre. Det vil i så fall vær spikern i kista med tanke på rettferdiggjøring av avgiftspolitikken som føres ovenførr denna freda el-bil gjengen.

Det ironiske e at også de økte strømprisan skyldes delvis den kraftige økninga i el-bil bruken. Så vi alle, sjøl om vi kjør bil eller ikkje, e med på å spons el-bil morroa på denne måten også. Snart e det bærre veldig "grønne" politikera som tenk at dettan e et godt miljøbudskap tell folket.

Tell slutt vil æ uttrykk stor sympati førr de som offra helsa langs veian førr tia. Æ tenk da på de som bruka apsotelhestan eller sykkel førr å kom sæ imella. Kansje denne gruppa, som faktisk gjør et positivt miljøbidrag, kan få fritak førr den tenkte døds-avgifta tell ho Lishaug om ikkje ainna?