Naturen offer for lokaldemokratiet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevEn fantastisk påske i Nord-norske fjell med ski, sol, snø - og snøscootere. Og aldri før har jeg sett så mye spor etter høyst sannsynlig ulovlig snøscooterkjøring.

I Saltfjellet landskapsvernområde var det flere scooterspor. Langs veien gjennom Junkerdalen stod det parkert biler med tomme tilhenger og flere scooterspor som ledet inn til det som så ut som en ulovlig scooterløype. I hyttefeltet på Graddis var det flere scooterspor som definitivt ikke hadde noe med transport av varer eller funksjonhemmede å gjøre. I Sverige var det flere scootere i brattheng og på fjelltopper enn i scooterløypa. Motorbrølet fra en scooter på vei opp til en svensk fjelltopp bærer mange kilometer inn i Norge.

Denne kjøringen forstyrrer ikke bare turfolk som søker unik natur, men i aller høyeste grad et sårbart dyreliv og drektige simler. Det er mange gode grunner til at det er opprettet nasjonalparker og landskapsvernområder ved Saltfjellet, bla hensynet til reindrift og flere utrydningstruede dyrearter.

Statens naturoppsyn er bekymret og har anmeldt 40 personer for ulovlig snøscooterkjøring og melder: «Det blir mer og mer ulovlig motorisert ferdsel i utmarka.»

Snøscooterkjøring slik det i stor grad ble praktisert denne påska er motorsport. Det har ingenting i sårbare fjellområder å gjøre. Det hører hjemme på egnede baner.

Det ironiske i det hele er at denne raseringen av fantastiske naturverdier er det vertskommunene selv som står for, gjennom regulering av både scooterløyper, veier og bebyggelse. Og ikke minst ved å dispensasjoner.

Kommunenes forvaltning av Motorferdselsloven og Plan- og bygningsloven vekker bekymring hos myndighetene. Riksrevisjonen har på sitt omstendelige vis utarbeidet rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker» som kort sagt sier at naturverdier ikke blir tilstrekkelig hensyntatt når kommunene selv har vedtaksmyndighet.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen, sendte i mars et brev til alle kommuner i Nordland med veiledning i dispensasjoner fra Motorferdselsloven. Brevet beskriver en del vanlige saksbehandlingsfeil og feiltolkninger av loven som har ført til at det er blitt gitt ulovlige dispensasjon for kjøring snøscooter i flere kommuner i Nordland.

Kommuner har fått økt myndighet og lokaldemokratiet har blitt styrket de seneste årene blant annet ut i fra en begrunnelse av at større lokal kunnskap gir bedre beslutninger. Det vi nå ser er det motsatte. Uryddig saksbehandling fører til kaos, konflikter og rasering av viktige naturverdier. Scooterfrislippet denne påska ser ut til å være et resultat av at en del kommunene ikke er i stand til å håndtere den myndigheten de har fått.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags