Klimaforskere tar feil!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er på tide at klimaforskerne får frem den vitenskapelige forklaringen på at klima endringene er menneskeskapt.

Man må ikke være mye til forsker for å forstå at man er på vei mot en lille istid. Det ser man også i temperatur målinger, en utflating av gj.sn. temperaturen de siste 18-20 årene. (jfr. RSS og andre som måler temperaturer) Solens nedadgående stråling er forklaringen. Sammen med effekten av partikler og stråling fra rommet.

Naturlige variasjoner! Ingen global oppvarming!

Det merkelige er at man forsetter å snakke om en "oppvarming" fra klima-gassers økning, mens det er en effekt som ennå ikke er vitenskapelig bevist / påvist / verifisert. Dette er merkelig fordi det er som sagt ingen oppvarming (utflatingen), men også fordi man tar ikke inn over seg proporsjonene i dette. Proporsjonene tilsier bl.a. at om CO2 fordobles i atmosfæren, fra 0,04% til 0,08%, så får det ingen merkbar effekt på atmosfærens evne til å begrense avgangen av energi. Metan er 0,000001% i atmosfæren, det samme er nivået for de øvrige "klimagassene". Vanndamp er ca. 1%. Kilde: Wikipedia.

En meget liten andel av atmosfæren er "klimagasser", 0,0401%.

Menneskenes utslipp er anslått av Verdensbanken i 2014 til å være 0,0007% målt mot atmosfærens mengde. Kun en brøkdel går ut i atmosfæren. Dette burde fortelle de fleste at påvirkningsmulighetene er svært svært små om i det hele tatt. Norges andel er 0,13% av samlet utslipp. Det kan umulig bli en effekt av Norges reduksjoner.

Politikere forstår dere hva dere driver på med?

Dette er også merkelig fordi "klimagassene" er tillagt egenskaper som det ikke er påvist at de har. Det er riktig at "klimagassene" pga. kompleks molekylær struktur absorberer mer energi enn gasser som oksygen og nitrogen med en enkel molekylær struktur. Men alle gassene avgir også energi på samme måte, "klimagassene" har mer å avgi, men avgir på samme måte som alle gassene i atmosfæren.

Det er fysikk / termodynamikk, dvs. konduksjon, konveksjon og absorbsjon/ stråling. "Klimagassene" beholder ikke absorbert energi og skaper heller ikke mer energi. Det er mot fysikkens lover.

Variasjoner i "klimagassene" gir ingen signifikant endring av atmosfærens samlede egenskap mht. energi avgang.

Veksthus effekten er et falsum! Vi er blitt lurt trill rundt av politikere og meteorologer. Jfr. WMO(Lundin) og UNEP (Brundtland) som i sin tid etablerte IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, Klimapanelet, og proklamerte at "vitenskapen er klar, det er ikke noe mer å diskutere, klimaendringene er menneskeskapt!"

Til slutt, målingene viser at det er ingen dramatisk global oppvarming. De siste 36 årene økte gj.sn. temperaturen med 0,0184 grader per år. Jfr. RSS. Nå er det en utflating, men hypotetisk hvis økningen hadde fortsatt slik ville temperaturen økt 1,84 grader på hundre år!

Det gjelder å skille på vær og klima! Tenk!

Bekymret Realist

PS. La oss også få tatt knekken på de mange mytene som har oppstått om klima og forskning / vitenskap siden IPCC ble etablert! Det er tid for en ny opplysningstid! DS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags