Politisk huleboerskap

Av
DEL

LeserbrevLeder i AN 18/9 tar for seg situasjonen i Steigen etter valget. Demokrati og folkevilje, politikerforakt. Det manglet en ting: valgflesk.

For å forstå resultatet av valget skal man kjenne til partienes tenkemåter for å tilfredsstille innbyggernes basale behov: Helse, velferd, omsorg, skole, kommunikasjon. Her er det ulikheter.

Det er lett å la seg begeistre hvis man binder seg til garantier for det ene og det andre. Garantier for skole og mot kommunesammenslåing er lettkjøpte forsikringer, men har liten verdi. Det er for godt (og lettvint) til å være sant, og kan bli vanskelig å overholde (dessverre) hvis en er så noenlunde realistisk. Verden forandrer seg uansett hva «folkeviljen» ønsker seg! Steigen er ikke noe unntak, økonomi tøyler alle gode formål.

Dette vet alle politikere, men noen unnlater å nevne det. Vi venter at oppriktige og ansvarsfulle folkevalgte også sier dette høyt og tar ansvar når det blir nødvendig med prioritering.

Skole/oppvekst og helse/omsorg binder det meste av budsjettet. Skole er «navet» for at kommunen fortsatt skal leve, og aller helst vokse. Men å garantere det ene framfor det andre er som å gå inn i sin hule og vokte inngangen. Helse- og omsorg var underkommunisert i valget. En godt fungerende helsetjeneste er et mål på kommunens evne til å mestre oppgaver som alle er så avhengig av. Skole, sammen med helsetjenester og eldreomsorg må sees i sammenheng, ikke hver for seg.

I samme avis er en reportasje som beskriver et avvik i helsetjenesten, ambulansen måtte skysse en pasient til nabokommunen. Det var ikke plass på Steigentunet. Vi har forventninger til at det nye kommunestyret umiddelbart tar tak i dette for å analysere behov og bemanning både på kort og lang sikt. En skikkelig «vareopptelling» i alle «hyller» målt i forhold til kapasiteten i produksjonsdelen.

Ord om demokrati: Senterpartiet gjorde tidenes valg med mer enn 40 %. Nesten 60 % stemte på de andre partiene, men det viser samtidig at 60 % stemte ikke Sp Hver for seg ville småpartiene ikke ha kraft i opposisjon. Man skal ikke la seg forbause over at disse nå har slått seg sammen og dannet en posisjon. Man har vel tenkt at det er dette vi vil ha, og ikke et dominerende Sp de neste 4 år. Sp måtte gjøre det samme for å få flertall, når «småpartiene» gjør det utløser det harme, uttrykk som udemokratisk og politikerforakt. Andre gir uttrykk for at det var den beste løsningen, og mener at dette nettopp er demokrati.

Mange ser med forventning fram til at et dynamisk kommunestyre med en ung og sterk ordfører går løs på Steigens mange oppgaver og utfordringer. Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags