Maktarroganse i Steigen

Av
DEL

LederMed 41,5 prosent av stemmene gjorde Senterpartiet et brakvalg i Steigen. Sp får 7 av 17 representanter i kommunestyret, Arbeiderpartiet og SV tre hver, mens Frp, Høyre, Rødt og Venstre får én representant hver.

I utgangspunktet burde det bety at Senterpartiet, som største parti, får ordføreren, og flertall sammen med f.eks. Arbeiderpartiet. I stedet har alliansen SV, Ap, Høyre, Venstre og Frp inngått en valgteknisk samarbeid som gir ordføreren til SV, og setter det største partiet i opposisjon.

Det er flere prinsipielt problematiske sider ved situasjonen som har oppstått i Steigen. Et valgteknisk samarbeid innebærer ingen enighet om politikk, kun fordeling av posisjoner. Det betyr at politikken i Steigen de neste fire årene vil være uforutsigbar og uten klare linjer, og overlatt til det til enhver tid gjeldende flertall, og fra sak til sak. At to motpoler som SV og Frp skal komme fram til enighet og en felles linje i alle viktige saker er urealistisk. Selv om det hevdes at de store skillelinjene ikke finnes i Steigen, er situasjonen mildt sagt uoversiktlig.

Alliansen som nå er inngått i Steigen vitner også om lav eller ingen respekt for velgerne. Når det argumenteres med at partiene i allianser som denne tross alt har flertall, så er det et forsøk på å bortforklare at velgernes ønske er satt til side. Steigværingene stemte ikke Venstre eller Frp i posisjon. Likevel er det de får. Å påberope seg støtte hos flertallet i Steigen er derfor et skinnargument for å bortforklare alliansens maktarroganse overfor velgernes ønsker.

Det som har skjedd i Steigen er ikke ulovlig. Det er heller ikke uvanlig at utradisjonelle konstellasjoner oppstår etter et lokalvalg. Det finnes det mange eksempler på. I noen tilfeller kan utradisjonelle allianser være nødvendig rett og slett for å oppnå styringsdyktig flertall. I andre tilfeller – som i Steigen – har det valgtekniske samarbeidet ingen annen kjent begrunnelse enn å sette valgvinneren til side.

En slik arroganse kan være farlig. Den øker politikerforakten, og kan på sikt skade demokratiet. For hva er vitsen med å stemme når valgresultatet rett og slett saboteres?

Spørsmål og svar

Meløy har et stort prosjekt gående over mange år for å utvikle kommunen. Blant annet er flere arkitekter involvert, og i AN spør en av dem, med henvisning til den spesielle naturen: Hvem ønsker ikke å bo i Meløy?

Det korte svaret: Alle som ikke flytter dit.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags