Sp - nær folk i hele landet

Av
DEL

MeningerSenterpartiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele  Norge. Helse, omsorg, barnehage, skole, kultur, samferdsel samt velferd skal være godt utbygd over hele landet og sikre folk et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor vi bor.

Skal det bo folk over hele landet, må vi ville det. Det handler om prioriteringer, politikk og økonomi og respekt for hverandre og at vi vil leve ulike liv. God finansiering av alle landets kommuner er derfor svært viktig.

Vi får stadig høre fra regjeringa at den sentraliserende utviklingen er naturgitt og ikke kan snues. Kommune- og regionsammenslåinger er derfor tvingende nødvendig. Det pekes på at folk flytter fra distriktene og inn til tettbygd strøk og regioner helt frivillig. Det som egentlig er sannheten er at det blir vanskelig å bo i distriktene og små sentre når eksempelvis barnehagen, skolen samt offentlige tjenester blir redusert og kanskje nedlagt til slutt. Dette blir konsekvensen av den høyredominerte regjeringens satsing i kommune Norge. Regjeringens medisin for bærekraftige lokalsamfunn heter kommunereformen. Sammenslåinger og raske strukturendringer skal gjøre kommunene både solide og robuste.

Vi vil nok se dagens regjering skal på nytt presse gjennom ytterligere kommunesammenslåinger ved at den synes å konkludere med at kommuner under 5000 innbyggere må slåes sammen. Dette vil de nok mest sannsynlig først fronte etter valget slik det ser ut i dag.

Intensjonen til nærpolitireformen  var muligens god, men det er mye som mangler på at den er oppe å går som forutsatt så langt. Dette er tilbakemeldingen fra samtlige politidistrikt i Norge. Distriktsnorge  opplever at det lokale lensmannskontoret er nedlagt og erstatningen innbyggerne får er politibilen med svært lang responstid noe som betyr at distriktene er de store taperne i denne reformen.

Intensjonen bak reformen var at den skulle styrke politiet noe som ikke stemmer særlig med befolkningens oppfatning av politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Man kan på et vis si at politibilen skal erstatte det stedlige lensmannskontor.

Sentraliseringen som denne regjeringen står for gir ikke den samfunns og næringsutviklingen landet trenger. Høy verdiskapning basert på vårt ressursgrunnlag skjer ofte ute i distriktene. Dagens regjering har et helt fjernt forhold til en nordområdesatsing der Nord Norge har et stort potensiale.

Når man tenker utbygging av infrastruktur i landsdelen så må bygging av jernbane i  NordNorge bli en realitet i fremtiden.

Vi i Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har både krav og rett på gode tjenester i sitt nærmiljø.

Kjære velger stem SENTERPARTIET.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags