Ønsker du en samisk satsing i Buvvda/Bådåddjo/Bodø, er det tryggest å stemme Rødt!

Stig Morten Kristensen (t.v.), Astri Dankertsen og Svein Olsen fra Rødt ønsker en offensiv samisk satsning i Buvvda/Bådåddjo/Bodø

Stig Morten Kristensen (t.v.), Astri Dankertsen og Svein Olsen fra Rødt ønsker en offensiv samisk satsning i Buvvda/Bådåddjo/Bodø

Av
DEL

LeserbrevRødt har i denne perioden gått i bresjen for å fremme det samiske i Bodø kommune, og har blant annet fått gjennomslag for å åpne samisk språksenter, samisk barnehageavdeling og synliggjøre samisk språk. Vi har også fått vedtatt at det skal jobbes for å etablere en visningsarena for samisk kunst. Det var også i sin tid et forslag fra Rødt om å få samisk skilt, Bådåddjo-skiltet. Vi har i denne perioden også fått gjennomslag for at kommunen skal jobbe for å synliggjøre samisk språk i byen. Om Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024, vil det være ekstra viktig at kommunen i samarbeid med de samiske miljøene og Sametinget satser offensivt på samisk språk og kultur.

Rødt har vært sentral i arbeidet for å ivareta dagens reindriftsnæring i Bodø. Både Duokta (Bodøhalvøya) og Saltfjellet (Skjærstad/Misvær) Reinbeitedistrikter trues av industri, hyttebyer mm. Vi sier nei til vedtatt hytteby på Kvalnes. Kampen er ikke over! Vi har fått stoppa «Soft-ball-bane» i Heggmoen, og dolomitt-brudd i Ljøsenhammern. Alle områder svært viktig for reindriftsnæringa.

For oss i Rødt er det viktig å anerkjenne at Bodø kommune har en lang samisk historie. Det er også viktig at Bodø som storby tar sin del av ansvaret for å løfte samisk språk og kultur inn i framtiden. I NOU-en Hjertespråket/ Vaajmoegïele/Vájmo giella/Váibmogiella nevnes Bodø som en av byene som bør ha særskilt ansvar for samisk språk. Dette er et ansvar vi i Rødt ønsker å ta på alvor.

Det er derfor viktig å sørge for en fra-vugge-til-grav-satsing i Bodø. Vi vil at barn og unge får samiskspråklige og samiskkulturelle tilbud både i barnehage, skole og på fritida. Vi ønsker derfor å se på mulighetene for å starte opp et prosjekt på Stormen samiske språksenter inspirert av Mádji på Gáisi i Tromsø, et samisk ungdomsforum i et urbant miljø, med aktiviteter og arrangementer med et samisk utgangspunkt. Vi ønsker også å se på mulighetene for å tilby samiske eldre et tilbud i kommunen, siden vi vet at det er mange eldre i Bodø med samisk bakgrunn. Vi vil også jobbe for at alle i Bodø, uansett bakgrunn, skal få muligheten til å lære mer om Bodøs samiske arv.

Nylig ble pitesamisk godkjent som skriftspråk, etter en lang kamp for å få den anerkjennelsen det fortjener. I denne perioden er det derfor viktig at Bodø kommune, som ligger i pitesamiske området, tar sin del av ansvaret for å synliggjøre og løfte fram det pitesamiske språket og pitesamisk kulturarv.

Vi vil fortsette å jobbe for det samiske perspektivet i Bodø også i neste periode. Ønsker du en samisk satsing i Bodø/Bådåddjo/Buvvda, er det derfor tryggest å stemme Rødt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags