Noen spørsmål før vi går til urnene

Av
DEL

LeserbrevSå langt i valgkampen har det vært ganske stille fra de ulike partier og kandidater som stiller til valg for det nye fylkestinget. Og alle vi nordlendinger som er berørt, forundret og forbannet over de endringer som er gjort i forhold til reisetilbudet med hurtigbåt har fått svært lite å støtte oss på når vi skal gjøre våre valg.

Nå, like før vi skal velge våre representanter til fylkestinget, må det derfor være på sin plass å stille noen spørsmål til partiene og kandidatene. For å få konkrete svar og avklaringer fra dem som tilbyr seg å være våre talspersoner og ombud for de neste fire år.

Innledningsvis er det viktig å finne ut av hvilke holdninger kandidatene har til de som de ønsker stemmer fra. Og et aktuelt spørsmål tvinger seg da fram; bør alle av fylkets innbyggere som er i behov for båttransport kunne forvente at du og ditt parti legger deres transportbehov til grunn når retningslinjene for ruteoppsett besluttes? Og gir dette førsteprioritet etter lovpålagt skoletransport? Eller mener du og ditt parti at dine velgere pent må finne seg i at eventuelle spontane tilbud i håp om tilreisende øyhoppere skal prioriteres høyere?

Og hva er din og ditt partis forståelse av betydningen det har om Nordlands befolkning velger å bruke størstedelen av sin fritid og midler til investeringer og vedlikehold av fritidseiendommer i fylket? Mener du at det er viktig å legge til rette for dette, eller er det like greit om de velger Spania? Og mener dere at muligheten for å reise fra og til med offentlig transport har betydning i så måte? Tror dere fritidsbeboere har noen betydning for lokalt næringsliv, servicetilbud og bosetting i distriktene?

Nordlands største nåværende og framtidige utfordring er å skaffe de hender og hoder vi trenger for å opprettholde næringsliv og tjenestetilbud. Og at våre ungdommer forlater og blir værende i deler av landet med helt annen tilrettelegging for fritidsaktiviteter. Er ditt parti enig i denne beskrivelsen, og tror dere god, offentlig transport til bynære områder kan være mulig virkemiddel som ankerfeste?

Mener du og ditt parti at Nordlandsekspressen primært skal være et alternativ til reiser på vei eller med fly for passasjerer fra byene våre. Eller skal den primært være et tilbud inn til sentra for dem som er uten alternative, offentlige reisemuligheter, eller eventuelt får urimelig lang reisevei?
Tror du Nordlandsekspressen er viktig som tilbringertjeneste for flypassasjerer til og fra Bodø, og hvor finnes eventuell dokumentasjon som underbygger dette?

Avslutningsvis vil jeg bare minne om at vi er svært mange nordlendinger som er frustrerte over dagens rutetilbud. Og at du og ditt parti ved å svare på disse spørsmålene har en gylden sjanse til å vise at dere har forståelse for dette, og ikke minst; respekt for oss som velgere. Selv om manglende respons selvsagt også vil være en tydelig tilbakemelding.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags