Valg 2019 og Saltdal

Av
DEL

LeserbrevKjære innbyggere i Saltdal. Mandag 9. september nærmer seg med stormskritt, dagen da du skal bestemme hvilket parti som skal få din tillit.

Den perioden vi har vært inne i nå kan for mange ha virket ganske håpløs, siden man har hatt en posisjon i mindretall. Vi i Saltdal Høyre har hele tiden hatt fokus på hva som skal til for å styrke Saltdal som egen selvstendig kommune i uoverskuelig tid fremover. Dette har vi greid, vi har kommet ut av Robek-lista og er igjen herre i eget hus. Mye på grunn av Saltdal Høyre sine prioriteringer. Sammen med FrP og Saltdalslista fikk vi flertall for det budsjettet som Saltdal kommune har styrt etter både i 2018 og nå i 2019

Dermed har vi nå mulighet til å prioritere å ruste opp skolene våre slik at vi kan skape gode læringsarenaer for våre barn og unge. Vi trenger også flere omsorgsboliger for de som trenger det. Disse må ligge sentrumsnært både på Røkland og Rognan, på denne måten vil de som trenger det ha kort vei til viktige funksjoner slik som post, kafé og dagligvarer.

Saltdal Høyre skal jobbe målrettet for å få fjernet eiendomsskatten, fordi den treffer skjevt og er den mest usosiale skatten vi har. Samtidig må vi se på det totale avgiftsnivået i Saltdal kommune, slik at ikke presset blir for stort for innbyggernes økonomi.

Vi må bygge Saltdal for fremtiden. Det betyr at vi må få til flere arbeidsplasser, samtidig som vi legger til rette for å ta vare på den næringsvirksomheten vi allerede har. Saltdal Høyre kommer til å være en aktiv pådriver for å tiltrekke oss ny næringsvirksomhet. Saltdal ligger svært strategisk godt til i Nordland, både med E6, jernbane og ikke minst øst-vest aksen med Tjernfjellforbindelsen. Dette har ikke vært godt nok utnyttet de siste årene. Saltdal Høyre kommer til å sette dagsorden slik at vi på ny kan bli attraktive for næringsutvikling.

Vi trenger hver enkelt elev som ønsker å gå på Saltdal videregående skole. Saltdal Høyre komme til å kjempe med nebb og klør for at Saltdal videregående skole skal bestå. Den nedbyggingen vi har sett av videregående skoler i hele Nordland, særlig i distriktene må stoppe.

Vi skal også legge til rette for at folk reelt kan ha et alternativ til å kjøre bil til vår fylkeshovedstad. Saltdal Høyre skal gjennom fylkespartiet få Nordland Fylkeskommune til ikke bare å bevare eksisterende, men også øke rutetilbudet. Saltenpendelen må gå fra Røkland slik at dere i Øverbygda slipper å kjøre til Rognan for å ta toget.

Jeg ønsker at hver enkelt av dere stiller dere spørsmålet: «Er jeg tilfreds med utviklingen i Saltdal kommune de siste årene»? Hvis svaret er ja, så må du stemme på de som har styrt i Saltdal frem til i dag. Hvis svaret er nei, da må du gi Saltdal Høyre muligheten til å ta Saltdal videre, og ruste oss til å stå som egen kommune inn i fremtiden.

GODT VALG.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags