Politisk styring i Saltdal

Av
DEL

LeserbrevDet er alltid stor spenning knyttet til politiske valg, ikke minst til lokalvalget hvert 4. år i kommunene.Spenning er det også i Saltdal. Hvem skal styre kommunen de kommende fire år?

I siste periode har ikke Saltdal hatt et stabilt styringsdyktig flertall. Ordfører og varaordfører har ikke hatt et forutsigbart kommunestyre og forholde seg til. Det har vært skiftende flertall fra sak til sak, selv om mange saker i Saltdal kommunestyre ender med enstemmighet.

Det er, som det alltid har vært, en «venstreside» og en «høyreside». Så har vi Saltdalslista i denne periode, som har «vandret» fra side til side.

Selv om kommunestyret i Saltdal er enig i mange saker, så er det viktig at det er et styringsdyktig flertall. De som blir valgt til å styre og få ansvaret, må ha forutsigbarhet og stabilitet. Når innbyggerne blir «invitert» til å stemme, så tror jeg at de forventer et kommunestyre som opptrer ryddig og fast, og at den politiske styringen blir stabil.

Ser en på de ulike partiers program i Saltdal for kommende periode, så kan en vel si at mye er felles for alle. Det ser ut som det er enighet i mange store viktige saker framover. Det lover jo egentlig bra.

Min erfaring gjennom noen år i kommunestyret er at det likevel ikke alltid er enighet når det kommer til avgjørende politiske behandlinger. Programmene har mange runde formuleringer, og vi opplever at venstresiden og høyresiden ikke alltid er helt i takt når avstemmingen i formannskapet og kommunestyret kommer.

Det er skillelinjer i politikken, og det er helt naturlig.

Vår politikk er basert på sterke fellesskapsløsninger, der rettferdighet, likeverd og solidaritet står i høysetet.

Hvis vi tenker lokalt, så betyr dette at alle våre innbyggere i Saltdal skal oppleve å bli tatt vare på gjennom gode velferdsordninger og tjenester; i oppveksten, i skolen, i eldreomsorgen, i rusomsorgen, m.m.. Dette er fellesskap!

Samtidig har vi viktige utfordringer knyttet til økonomi og folketallsutvikling, noe som fordrer at økonomistyring og arbeidsplasser har sterkt fokus i de kommende år.

Og ikke minst at det fortsatt skal bo folk i hele vår langstrakte bygd, samtidig som vårt flotte kommunesenter ivaretas på en god måte.

Les gjerne vårt program for utfyllende informasjon.

Bruk retten til å stemme! Godt valg for Fellesskap!

Finn-Obert Bentsen

Leder Saltdal Arbeiderparti og listekandidat

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags