Høytlønte med inntekt over 1200000kr må bidra mer

Av
DEL

LeserbrevDette er en viktig sak som er høyaktuell og må på dagsorden ved diskusjoner i kommunestyrene hos kommunene i landet. Det gjelder den økonomiske situasjonen der utgiftene blir kuttet så mye at det går utover helsen og livskvaliteten hos beboerne ved på alders- og sykehjemmene. Høye utgifter har ført til kutt at noen kommuner er nødt til å utsette nye investeringer av utstyr for å redusere utgiftene i kommunalregnskapene. Dette gjelder blant annet kommunale biler som blir brukt innen helseomsorgen og annet nødvendig utstyr til alders- og sykehjemmene.

Saken er så pass alvorlig som må førsteprioritet ved diskusjoner på møtene for å bedre økonomiene som gjelder helsen og livskvaliteten hos beboerne ved alders- og sykehjemmene. Kommunene har ingen annen utvei enn å kreve mer penger i bistand fra staten for at det skal legges til rette for kommunene som kan håndtere de fortløpende utgiftene innen helseomsorgen i kommunene. Det er helt avgjørende og som får stor betydning med økt bistand av penger i overførsel fra staten til kommunene. Da unngår de kutt i utgiftene som kan medføre nedsatt helse og livskvalitet hos beboerne ved alders- og sykehjemmene.

Det er helt nødvendig at regjeringen må gå inn for å endre skatte- og avgiftspolitikken i en skattepost i statsbudsjettet som gir økt beskatning hos de med høye inntekter. Skatteeposten er trygdeavgiften med lav sats som er pr i dag 8,2 % som beskattes av bruttoinntekten. I dette tilfellet er å øke trygdeavgiften lav sats fra 8,2 % til 11,4 % ved inntekter over 12,0 G, det vil si ca kr 1 200 000. Andelen med høytlønte med inntekter over kr 1 000 000 utgjør ca 10-11 % av befolkningen som er ca 500 000- 550 000. Gjennomsnittlig inntekt hos høytlønte utgjør ca 5 ganger medianinntekt. Det vil si at medianinntekten i dette tilfellet er ca kr 540 000 før skatt som betyr at den gjennomsnittlige inntekten utgjør ca kr 2 700 000 hos høytlønte. Ettersom det er ca 550 000 personer som er høytlønte utgjør dette totalt kr 1 485 000 000 000, det vil si på forståelig norsk ett tusenfirehundre og åttifem milliarder.

Dagens trygdeavgift lav sats er som sagt 8,2 % slik at trygdeavgiften utgjør ca kr 121 770 000. Ettersom det er ca 550 000 personer som er høytlønte utgjør dette totalt kr 825 000 000 000, åttehundre og tjuefem milliarder. En økning i trygdeavgiften med 3,2 % vil trygdeavgiften for de med inntekter over ca kr 2 700 000 utgjøre ca kr 26 400 000 000, det vil si tjueseks milliarder og firehundre millioner. Dette vil utgjøre totalt ca kr 1 512 885 000 000, ettusenfemhundre og tolvmilliarder og åttehundre og åttifem millioner i trygdeavgifter. Å øke trygdeavgiften lav sats til 11,4 % for hver av de høytlønte med inntekter over ca kr 2 700 000 vil dette utgjøre ca kr 26 400 000 000 i økt skatt og mer penger i statsbudsjettet.

Dersom kommunene hadde blitt tildelt dette beløpet på ca kr 26 400 000 000 i økt bistand fra staten ville kommunene ha fått en bedre og romsligere kommuneøkonomi for å kunne ha mer penger disponibelt til bruk i investeringer og utstyr. I tillegg avsatt mer penger til bruk for å bedre helse og livskvalitet hos beboerne ved alders- og sykehjemmene og i tillegg helseomsorgen. Beboerne ved alders- og sykehjemmene og ikke minst innen helseomsorgen har fortjent bedre enn dagens situasjon der kommunene sliter med å få endene til å møtes i kommunalregnskapet. En ting er sikkert at regjeringen er nødt til å gjøre noe med skatte- og avgiftspolitikken. Det er ingen annen løsning enn å øke trygdeavgiften til 11,4 % for de høytlønte med inntekter ca kr 2 700 000. Noe annet er det ikke snakk om fordi høytlønte har alle fordeler med at skatter og avgifter har vært redusert merkbart i de siste årene.

Det er på sin plass at de skal være med på gi tilbake til samfunnet i form av økte skatter ved økt trygdeavgift i statsbudsjettet som er beskrevet i innlegget. De kan begynne med å gi sin del av formuene sine til blant annet til helseomsorgen og alders- og sykehjemmene i landet. Det er et krav om at de skal være med på dugnadsarbeid på lik linje med lavtlønte og de som har minst å rutte med for å holde hjulene i gang i samfunnet.

Arnt Elling Hanssen
Leder og 1. kandidat i Pensjonistpartiet Sortland.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags