Fauske Sp og klimaarbeid

Av
DEL

LeserbrevÅ arbeide for et bedre klima er nødvendig for oss, både som enkeltmennesker og som kommune, og den kommende fireårsperioden vil inneholde flere slike saker. 

I Fauske må beredskapsplaner jevnlig på bordet, og øvelser avholdes, med tanke på fremtidige utfordringer med uvær.

Klima-og miljøtenking må ligge i bunnen av drift i kommunen. Det kan være små tiltak som LED-pærer ved skifte av gatelys, unngå «tomkjøring» av kommunale/fylkeskommunale biler, sparedusj i kommunale bygg o.l. Andre tiltak er vern av matjord ved bygging av nye veier, boliger og næringsområder.

Kollektivmulighetene må utfylle hverandre, og gi flere mulige tidspunkter å reise på. I dag går gjerne lokaltog og buss omtrent samtidig, de konkurrerer om de samme reisende. Innimellom går det av og til flere timer til neste mulighet. Da tyr vi fort til bilen.

Gang- og sykkelvei bør forlenges fra Klungset til Røvika. Det vil gi trygg vei for myke trafikanter hele veien fra Valnesfjord til Fauske.                                                                                              Vi går selvfølgelig inn for bygging av Nord-Norgebanen. Vi vil ha levende bygder. De som bosetter seg der får mulighet for «grønne» driftsformer, slik som kolonihager, gårdsutsalg, Inn På Tunet tilbud o.a.   Dette gir bygda lokale arbeidsplasser og kortreist mat-tilbud.

Tungtrafikken må få mulighet til å gå utenom Fauske sentrum.

Vår tredjekandidat heter Kim Børge Johansen. Han er gårdbruker med ammekyr og sau, i nær tilknytning til gården ligger Stemland gårdsbarnehage og barna her er aktivt med på gårdens aktiviteter gjennom hele året. Kim Børge brenner for levende landbruk i hele kommunen og bevaring av den matjorda som er i drift og gjennopprettelse av jord som ligger brakk. Utarbeidelse av tomter for nybygging må skje i områder som ikke er egnet for matproduksjon.  Klimatiltak som avfolker bygdene, er ikke det beste for vår fremtid. Klimatiltak som sikrer lokal matproduksjon, husdyr i marka som bidrar til et naturlig økologisk mangfold av både planter, dyr og innsekter er viktig. Som utdannet elektriker ser Kim Børge på enkle klimatiltak som kan gjøres i kommunen som f.eks. innføring av ledbelysning i alle lyktestolper og alle kommunale bygg. Som småbarnspappa er han opptatt av lokalmiljø og oppvekstforhold, våre barns fremtid i en landbrukskommune må være på agendaen. Vi må sikre ikke bare gode skoler, men også trygge skoleveier. Når vi ser livet i Valnesfjord før og etter tunellen, må vi se på hvordan vi kan få E6 og RV80 ut av Fauske sentrum og bort fra våre barns skolevei.

En stemme til Senterpartiet er en stemme til distriktene og til framtida for lokalmiljøet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags