«Når markedet svikter, er det politikken som virker!»

For å lykkes med den positive næringsutvikling som skjer nå i flere deler av kommunen, er tilstrekkelig antall boliger og leiligheter avgjørende.

For å lykkes med den positive næringsutvikling som skjer nå i flere deler av kommunen, er tilstrekkelig antall boliger og leiligheter avgjørende. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åpent brev til:

Kommunal og moderniseringsdepartementet
V/ kommunalminister Monica Mæland
Dept pr. mailadresse


«Når markedet svikter, er det politikken som virker!» – En helhetlig boligpolitikk i Ådå Hábmer/ Nye Hamarøy – etablering av prosjekt i regi av Husbanken?
Det vises til etableringen av ny kommune i Hamarøy i Nordsalten fra 1.1.2020.
Undertegnede er engasjert lokalpolitisk, og ber med dette om politisk ledelse i departementets oppmerksomhet i et par linjer til i dette brev.

Bakgrunn og erfaring
Jeg har gjennom mange år i kommunal administrativ rolle jobbet med utvikling av Hamarøymodellen, et boligpolitisk kinderegg i «gamle Hamarøy». Dette må sies å ha vært en stor suksess, rammebetingelsene i en liten kommune tatt i betraktning. Samhandling mellom kommunen «gamle» Hamarøy, Husbanken og private næringsaktører (flere firma) gjorde at man fikk bygget svært mange enheter med boliger av ulik størrelse og beliggenhet. Nå trenges en lignende satsing i Nye Hamarøy.
I de delene av den nye kommunen som ligger i nåværende Tysfjord er det stor knapphet på tomter og boliger. Parallelt skjer det svært positiv utvikling i det lokale næringsliv, der bl.a. The Quartz Corp skal utvide virksomheten og antall arbeidsplasser utvides betydelig. I tillegg ser man økt aktivitet i annen næring – havbruk mv.
Slik jeg oppfatter det nå i valgkampen og rundt om på valgtorg, stands og folkemøter, er det bygda Drag som er det stedet med størst press på boligbehov og tomtebehov. Tomtene må kommunen selv ta ansvar for. Boliger kan Husbanken bidra med. For å si det litt enkelt og tabloid: «når markedet svikter, er det politikken som virker».

Forslag – etablering av prosjekt «nye Hamarøymodellen» i regi av Husbanken.
Nå når vi er i ferd med å etablere den nye kommunen er det uhyre viktig at alle omkringliggende etater, regionale og statlige støttespillere osv. støtter opp om utviklingsprosessene lokalt. For å lykkes med den positive næringsutvikling som skjer nå i flere deler av kommunen, er tilstrekkelig antall boliger og leiligheter avgjørende. Da kan næringsliv og offentlig sektor fokusere på rekruttering og kompetanse i sine stillinger. De slipper å bekymre seg for hvor folk skal bo i tillegg.

Min anmodning:
1. Departementet ber Husbanken om å støtte opp om et større boligutviklingsprosjekt i Nye Hamarøy, gjerne etter modell fra «Hamarøymodellen», i tildelingsbrevet for 2020.
2. Husbanken og den nye kommunen jobber sammen ut et utviklingsprogram for å stimulere til boligutvikling i Nye Hamarøy med finansiering av Husbanken.

Jeg forutsetter at et sånt initiativ utelukkende vil møte tverrpolitisk enighet i det nye kommunestyret. Jeg vil bidra med mitt for at et slikt vedtak kan bli gjort. – Det er selvsagt noen dager til det er valg, men det er mitt tips.

Imøteser en positiv behandling og tar gjerne en telefonsamtale for å utdype mitt forslag.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken