Går Gildeskål så det suser?

Av
DEL

LeserbrevI disse dager før kommunevalget er det enkelte politikere som reiser rundt og forteller innbyggerne at «Gildeskål kommunen går så det suser».
Det er en uttalelse som er noe overdrevet.

Gildeskål kommune har, med få unntak, hatt en stadig nedgang i folketall. De siste tre årene har det blitt 65 færre innbyggere, så langt i år er det en nedgang i folketall på 15. Det medfører store reduksjoner i inntektene for kommunen, og vi ser av regnskapet for 2018 at kommunen hadde et underskudd på drift på 21 millioner kroner. På grunn av en engangsutbetaling fra havbruksfondet på 27 millioner kroner, gikk regnskapet likevel i balanse. Dette er imidlertid en engangsutbetaling, og det er usikkert når og om det kommer mer penger.

For få år siden solgte kommunen sine andeler i Sjøfossen Energi AS. Det ga kommunen en gevinst på 335 millioner kroner. Dette var et stort beløp for en liten kommune, og politikerne var enig om å bruke noe av pengene (noen titalls millioner) på veier, veilys, telefoni og internett for at innbyggerne skulle se noe umiddelbart igjen for pengene, og det var nødvendig å oppgradere infrastrukturen.

Nå har kommunestyret vedtatt at fondet ikke skal under 235 millioner kroner. Seks måneder etter vedtaket er fondet blitt mindre, og med underskudd på drift er det bare avkastning fra kommunens fond som hindrer kutt i kommunale tilbud. Det hjelper lite at man har bygd opp et mindre driftsfond så lenge de samlede fond, og dermed avkastning avtar.
Kommunens gjeld vokser, ved årsskiftet var den på 270 millioner kroner, en økning på 40 millioner de siste tre årene. Det er langt over det sammenlignbare kommuner har pr. innbygger.

Kommunens årsmelding for 2018 er en god oppsummering av dagens situasjon i Gildeskål. Utviklingen er ikke bærekraftig og må derfor gripes fatt i etter valget. Innen næringsarbeidet er det brukt store summer uten å oppnå nye arbeidsplasser. Dette må endres.

Gildeskål har fantastiske muligheter til utvikling framover. Vi må jobbe sammen med etablerte næringsaktører i kommunen framover for å sørge for at midler som settes inn i næringsutvikling virkelig gir effekter i form av arbeidsplasser. Hvis vi i tillegg også satser på boligbygging kombinert med Bolyst-tiltak, særlig rettet mot barn og unge er vi sikker på at kommunen vil få en positiv utvikling også på antall innbyggere.

Silje Nordgård Bjørn Magne Pedersen
Ordførerkandidat Gildeskål Arbeiderparti Ordførerkandidat Gildeskål Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags