I Bodø har vi nylig gjort et politisk retningsskifte. Vi har gått bort fra Høyres gamle vedtak om at alle nye barnehager skulle drives i privat regi. Rødt ønsker mangfold og kvalitet i barnehagesektoren. Derfor har vi sammen med flertallet i bystyret vedtatt at når det bygges nye barnehager i Bodø skal det være gode private barnehager som ikke tar ut profitt, eller kommunale barnehager som må følge vedtatt bemanningsnorm. Slike valg er det rimelig at bystyret kan ta så lenge barnehagene er 100 prosent finansiert av fellesskapet.

Rødt vil jobbe for å snu ei utvikling der store profittmotiverte barnehagekonsern kjøper opp små barnehager, og tjener millioner på våre skattepenger ved å ha lavere voksentetthet eller kutte i lønn og pensjon. Vi synes det er verdt å ta en kamp for at skattepengene vi bevilger til barnehagebarn går til nettopp det, slik at lillesøster får et fang når det trengs og har voksne som har tid til å være til stede.

«Vi har nesten ikke tid til å bruke penger» uttalte Norlandiabrødrene etter at de tok ut 102 millioner i utbytte fra drift av barnehager og sykehjem i 2015. Jeg synes Høyresidas menn og kvinner bør spørre seg; hvor mye har milliardærbrødrene i Norlandia jobbet i barnehagene og sykehjemmene de eier? Hvor mange ansatte må de kutte for at de skal kunne ta ut over 100 millioner i profitt? Kan det være at Bodø taper noen arbeidsplasser fordi kommersielle eiere fyller lommene med offentlige midler, istedenfor å ansatte flere folk i virksomhetene sine?

Blant de kommersielle barnehageeierne er det mange eksempler på lite effektiv bruk av våre velferdskroner. Noen investerer i ferieleiligheter i Spania for barnehagepenger bevilget av knappe kommunebudsjetter, andre tar ut mer i honorar for en barnehage enn hva de ansatte har i lønn på tre år. Er dette fornuftig bruk av fellesskapets midler?

Og ikke minst, er det ikke god demokratisk praksis at kommunens folkevalgte avgjør hva kommunebudsjettene skal finansiere? 

I Rødt er vi på lag med ansatte og unger i alle byens barnehager. Barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter gjør en fantastisk jobb uansett hvor de jobber, men mange opplever at voksentettheten er lav og at tiden er knapp. Rødt mener at barna fortjener en god barnehagehverdag der de ansatte har tid til å gjøre jobben sin. Da må kommunale tilskudd gå til barnehagene- ikke tas ut til privat berikelse.