Gå til sidens hovedinnhold

Politireformen må reverseres

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringa har nå trumfet gjennom en reduksjon av antall tjenestesteder i politietaten for å få et «bedre og større fagmiljø». De mener nedlegging eller sammenslåing av lensmannskontorer og politistasjoner og endringer i lensmanns- og politidistriktene skal gi politiet nærhet til kriminalitet og innbyggere. Rødt mener tvert imot at nærpolitireformen er et sentraliseringsgrep som svekker tilbudet til publikum.

Den samme reformen regjeringa nå har prakket på oss, er allerede gjennomført i Danmark og Sverige - til strykkarakter. Der kalles den en spare- og sentraliseringsreform.

Fra før vet vi at patruljene er mer eller mindre hjelpeløse ute på jobb på grunn av mye dårlig utstyr og kjøretøy og manglende viktige arbeidsverktøy i flere av bilene.

Rødt frykter regjeringas ønskede effektivisering av politiet blir synonymt med innstramminger slik at etterforskning, beredskap og forebygging blir de store tapsområdene.

Det burde være åpenbart at reformen ville føre til ekstra store problem i et fylke med Nordlands geografi. Flere kommuner har da også klaget. De har blant annet påpekt at det nå blir lengre reisevei til politikontoret, at de mister lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap og at de nå står uten politi som til daglig er forebyggende til stede ved å stikke innom ungdomsklubben, skolen og torget. De frykter folk nå vil ta seg til rette for å sikre egen sikkerhet.

Rødt har stor forståelse for den frustrasjonen som oppleves. Vi mener det er veldig uheldig at lensmannsmodellen, som i flere år har skapt gode relasjoner mellom lokalbefolkningen og politiet, nå sentraliseres. Vi mener politiet vil tape den tillitten hos publikum som er helt avgjørende for hvordan en stat fungerer.

Rødt er enige i påstandene om at dette heller bør kalles en fjernpolitireform da den undervurderer hvor viktig lokalkunnskap er for forebygging av kriminalitet og oppklaring av forbrytelser. Når politiressursene nå flyttes fra småstedene til mer sentrale strøk virker det som om det kun er målbare, gode tall og statistikker som er gangbar mynt.

Rødt mener at reformen må reverseres og at politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene må styrkes! 

Kommentarer til denne saken