Jeg tenkte ikke å starte valgkampen for 2019 allerede nå. Men etter å ha lest innlegg fra leder i Bodø Høyre Hans Petter Horsgaard i AN 22.09, kan jeg ikke dy meg.

Høyre gikk tilbake i Stortingsvalget, men er likevel valgvinneren, hevder han. Ja det vil nå vise seg utover i perioden, hvor trygg den seieren var. Men i Bodø står Høyre sterkt for tida. Det stemmer. Og Horsgaard bruker denne styrken på meningsmålinger til å forskuttere valgseier i 2019. Hovmod står for fall. Det er to år til det valget, og etter hvert vil det gå opp for mange, at vi har en posisjon i dag som virkelig leverer.

Horsgaard ramser opp skryteprosjekter fra forrige bystyreperiode, og med ny by- ny flyplass som «juvelen i kronen.» Dette prosjektet har jeg støttet fra dag en, og den nye posisjonen har samla jobba iherdig for å føre prosjektet videre. Vi oppnådde enstemmige vedtak i Stortinget i saken, det er jeg usikker på om den forrige posisjonen ville greidd. Denne enstemmighet er det som sikrer framdriften, uavhengig av sammensetting av regjeringa. Ole Hjartøy har da også uttalt seg positivt om de resultater som til nå er oppnådd.

Det Horsgaard ikke nevner er at det i forrige periode ikke ble igangsatt og gjennomført en eneste ny skole, ny eldreinstitusjon eller nytt kulturanlegg i Bodø kommune. Jeg har hørt at Stormen og Sølvsuper av enkelte regnes som nye tiltak, men det er det rein forfalskning. Disse prosjektene var i gang før valget i 2011. Fr.p. gjorde i tillegg kraftige forsøk på forpurre gjennomføringen av Stormen, også etter at bygginga var i gang. Nå planlegges, og bygges, skoler, idrettsanlegg, parkanlegg o.s.v., og skoler, helsevesen og kultur har fått betydelige løft. Det er det mange som legger merke til, og nyter godt av.

Høyre driver en uhemmet kampanje for å gi inntrykk av en Rødt-dominert posisjon. Dessverre har media langt på veg lagt seg på samme linje. Hvilke saker er det vi da snakker om? For oss som deltar i posisjonsarbeidet vet vi at alle 5 partier har gjennomslag for egne saker. Men ingen store saker fremmes uten enighet innad.

Dette gjelder også saken om forholdet til privat barnehagedrift. Vi har undervurdert at dette vedtaket av noen ville framstilles som nei til private barnehager. Vi burde fått til en bedre mediestrategi i presentasjonen av saken. Da kunne vi fått fortalt at tilskott fra kommunen til private barnehager reguleres av lovverk og ikke av bystyret i Bodø. Derfor blir det patetisk når Høyre i valgkampen trekker fram navngitte private barnehager som eksempler. Det vil ikke skje noen som helst endring for disse barnehagene! Det vi er negativ til, er tendensen over hele landet til at store konsern etablerer, og kjøper opp, private barnehager. I Bodø har vi 16 slike konsernbarnehager i dag og flere andre er utsatt for oppkjøp. Vi har bare 11 frittstående private barnehager igjen. Men denne debatten vil fortsette. Vi mener at etablering nye kommunale barnehager er en vinnersak.

Men eiendomsskatten er foreløpig ingen vinnersak. Vi har åpent erkjent at resultatet av retaksering av eiendommene, gav noen helt uforutsette utslag. Men det gjorde det for alle. Og det forundrer meg stadig at Høyre kan gå så høyt på banen i denne saka. Høyre har budsjettert for 2017 med omtrent like mye eiendomsskatt som det som det vi nå krever inn. Hvordan hadde Høyre tenkt å få inn disse pengene? Og Fr.p. som skal ha bort eiendomsskatten. Dere budsjetterte med 180-190 millioner i budsjettet for 2017! Nå starter det politiske budsjettarbeidet for 2018-21. Det blir spennende å se hvordan Høyre og Fremskrittspartiet posisjonerer seg.

Vi opplever i motsetning til Høyre, at stemninga i byen er god. Media flommer over av positive tiltak og engasjerte folk. Og Bodø nomineres til pris etter pris. Og mange tar kontakt og uttrykker støtte til våre politiske saker. Og når sentrale næringsaktører i dag står fram og ønsker seg et bilfritt sentrum, da kjenner jeg vi er på rett veg.