Nok en gang kommer det tydelig fram at Bodø har vært gjennom et politisk retningsskifte. Denne gangen skulle det koste kommunen 50–100 potensielle nye arbeidsplasser i form av at Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som har hovedkontor i Bodø, ikke vil gå videre med sine store utbyggingsplaner. Dette kommer som en naturlig konsekvens av politikken som føres i dag, der man sier at nye private barnehager er uønsket i Bodø.

Vi kan ikke ta arbeidsplasser for gitt, og når kommunen sender ut signaler om at private barnehager er uønsket, så tar selvsagt de som driver med privat barnehagevirksomhet dette innover seg. Et fåtall av mennesker har lyst til å bruke all sin tid på noe som er uønsket og blir motarbeidet. Etter min, og Høyres mening, burde kommunen heller ha brukt tid på å heie fram alle dem som har stilt opp for våre barn gjennom flere år. I stedet går man altså på jakt etter det man kaller «#8220;velferdsprofitører»#8221;.

Når det kommer til barnehager er denne jakten ekstra trist, ettersom vi er helt avhengige av de private barnehagene for å få nok barnehageplasser til alle som trenger det. Det er heller ikke mange årene siden politikerne la opp til en massiv barnehageutbygging, med hjelp av nettopp private aktører. Det er helt feil om vi nå skal si til dem som har satset både tid og penger for å lage gode barnehagetilbud at de ikke lenger trengs. Det gir også samfunnet for øvrig en skummel uforutsigbarhet, hva vil det neste steget bestå av?

La oss ha det klart, for Høyre er det aldeles ikke viktig om en barnehage er ideell, privat eller offentlig. For oss er det viktig at de som trenger plass får plass, og at kvaliteten er god. Det finnes i våre øyne ingen grunn til å si nei til de private barnehagene. Undersøkelser viser at foreldre med barn i privat barnehage jevnt over er veldig fornøyd med tilbudet sitt, og kommunene sparer også mange penger på dette. Sunn konkurranse gjør at alle kan lære av hverandre, og at foreldre kan se seg om etter det tilbudet som passer nettopp dem og deres barn best.

Høyre ønsker ikke å bruke tid på å mistenkeliggjøre dem som driver gode tilbud som vi har behov for. Vi vil heller å si takk til alle de gode kreftene som stiller opp for våre barn. Til alle dere som driver barnehager: Vi trenger dere!