Grete Fjærvoll (H) tilgriser en høyst legitim debatt når hun påstår at velferdsprofitører gir assosiasjoner til krigsprofitører under okkupasjonen. 61% av folket er ifølge en Sentioundersøkelse uenig i at det skal kunne tas ut profitt på velferdstjenester, så her er Fjærvoll med resten av H, V og FrP i solid mindretall. (Og hva mener egentlig Ap?)

For hva skal man si til at om lag 75% av kommersielle barneverns(BV)tjenester nå leveres av fem store konsern, som har gjort barnevern og andre velferdstjenester til en særdeles lukrativ næring? De eies av ulike oppkjøpsfond, som blant annet er registrert i Luxembourg, London og Guernsey (De Facto). Avkastningen på kapitalen er skyhøy. Ingen annen enkeltnæring har vært mer lønnsom enn det som nå oppnås blant velferdsprofitørene i BV-tjenesten (SSB). Ikke engang oljenæringa, før nedgangstidene! 

Hvorfor bekymrer det ikke skattereduksjonspartiene H, FrP, m.fl. hvor våre skattepenger forsvinner? (Det norske folk betaler vel ikke skatt for å finansiere søkkrike investorer i skatteparadiser?) Svaret er at dette er villet politikk, en politikk som må endres - nå!

Rødt er garantisten for at profitørenes sugerør skal ut av velferdstjenestene. Rødt på Stortinget vil sette krav om dette til samarbeidspartnere (les: Ap) i forhandlinger for å sikre et rød-grønt flertall.

Stem Rødt!