400 års utdanningshistorie til helvete!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRektor ved Universitetet Nord sitt forslag om ny studiestruktur undergraver 400 års utdanningshistorie i Nordland og Trøndelag. Så langt ser det ut som at ønsket er å sentralisere uten å ta hensyn til lokale eller regionale forhold. I et desentralisert fylke sier det seg selv at det er umulig å sentralisere uten konsekvenser for befolkningsveksten. Vi trenger friheten til å velge.

Når alt fra studietilbud til hele skoler skal legges ned ser muligheten for å bo hjemme under utdanning liten ut. Det er en sammenheng mellom utdanningstilbud og hvor folk velger å etablere seg. Vi flytter på oss for å få tatt den utdanningen vi trenger, men det er viktig at vi beholder studentene i fylket om vi ønsker å fortsatt leve her i fremtida.

Rektor Hanne Solheim Hansen uttrykker at «Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet».

Denne uttalelsen er vanskelig for enhver Nordlending å ikke ta personlig. Dette skal i henhold til Universitetet Nord selv bidra til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjoner om å bidra til regional utvikling. Om dette vil føre til regional utvikling er veldig usikkert, det samme gjelder påstanden om at dette er helhetlig tenking.

Nordland Senterungdom ønsker at det skal være enkelt å være Nordlending. Befolkningen skal få noe igjen for å bo og leve her. Gode reisemuligheter, utdanningstilbud, nærhet til venner og familie bør være grunnleggende. Det er en offentlig oppgave å sørge for at de mest elementære forholdene for og klare seg i hverdagen skal være på plass, enhver neglisjering av slike tilbud er respektløst.

Mange studenter opplever økonomiske utfordringer og trenger en deltidsjobb på siden eller økonomisk drahjelp fra familien for å kunne overleve studenthverdagen. Derfor ønsker Senterungdommen å øke borteboerstipendet, øke studiestøtten til 1,5G i året og utvide ordningen til å vare i elleve måneder fremfor dagens ti. Ikke minst ønsker vi å utbedre reisetilbudet slik at det ikke skal være nødvendig å flytte hjemmefra for å ta utdanning.

Nordland Senterungdom ser det som positivt om vi kan beholde en desentralisert offentlig tjenestestruktur. Dette gir positive ringvirkninger for frivillighet og skaper levende bygder og byer siden studentene kan bo på hjemplassen og bidra til økt aktivitet i lag og foreninger. Nordland Senterungdom ber derfor Nord Universitet styrke og ivareta det regionale behovet for forskning og utdanning, på en måte som skaper kvalitet og ivaretar samfunnsinteressene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags