Nord Universitet vil ta drastiske grep

Av
DEL

LederRektor Hanne Solheim Hansen ved Nord Universitetet vil ta drastiske grep for å styrke institusjonen. Det går særlig ut over Nesna og Sandnessjøen, mens fagmiljøene i Bodø og Levanger styrkes.

I sum framstår dette som gode grep, som universitetets styre bør slutte seg til. Det betyr ikke at resultatet nødvendigvis bør bli en blåkopi av rektors forslag.

AN deler for eksempel fylkesråd Tomas Norvolls påpekning av at Mo I Rana, med sitte sterke industrielle miljø, gjerne kan utvikles enda bedre.

Men i sum er dette som sagt et forslag som vil gi Nord Universitetet økt styrke og kvalitet. Noe innbyggere og næringsliv i hele fylket vil dra nytte av, også de som befinner seg på steder som på kort sikt svekkes.

Det er likevel lett å skjønne de protester som nå kommer, kanskje særlig fra Nesna med sin 100-årige historie som lærested. Samtidig er det verdt å merke seg at av de 450 som nå studerer der, er det kun 21 heltidsstudenter på selve studiestedet.

Nesna bør få all hjelp til omstilling, men hensynet til helheten må enkelte ganger telle mer enn hensynet til delene. I dette tilfellet betyr det en konsentrasjon av kreftene, for å unngå at Nord blir et annenrangs universitet, ja, i det hele beholder sin universitetsstatus.

Frustrasjonen over det som skjer bør dessuten ikke rettes mot universitet, men mot de politiske prosesser som presset fram en fusjon man ikke var klar for.

Nord var det yngste av alle fusjonsobjektene, og fikk verken tid eller penger nok til å skape «Norges lengste universitet», med studiesteder fra Namsos til Stokmarknes.

De som nå hevder at nok en fusjon er løsningen, denne gang med Universitetet i Tromsø, har åpenbart ikke lært noe som helst av det som har skjedd. Alle planer om å lage et enda «lengre» universitet – fra Levanger til Finnmark – faller på sin egen urimelighet.

Det man i stedet bør lære av prosessen så langt er at Nord Universitet nå bør få tid på seg til å finne gode løsninger innenfor de rammer som foreligger.

Det har både de og innbyggere og næringsliv i Nordland krav på. For et sterkt universitet er nøkkelen til videre vekst og utvikling i fylket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags