Prioriterer kutt i studietilbud, tross sykepleierkrise

Bildetekst Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkVi står overfor en sykepleierkrise i Nordland, og vi har store svarte hull i sykepleierdekningen rundt om i kommunene. Det mangler 6000 sykepleiere i Norge og 600 i Nordland fylke alene, noe som er 10 % av den totale mangelen. Da oppleves det rart at et nullopptak av studietilbudet i distriktene prioriteres av Nord Universitet. Over tid ser vi at Bodø har hatt en lang og stolt tradisjon med å utdanne gode sykepleiere helt siden 1920. Dette er noe Universitetet bør bevare. Bodø var også tidlig ute med å tilby desentralisert studie i sykepleie for å kunne hjelpe de små kommunene ute i fylket. Små kommuner som skriker etter sykepleiere, små kommuner som bruker desentralisert studie aktivt som rekrutteringsarena og små kommuner som sårt har behov for sykepleierkompetanse. En mulighet mange kommuner nå kan miste fordi Nord Universitet vurderer å legge ned, og har vedtatt nullopptak på det desentraliserte sykepleietilbudet ved campusene Bodø og Mo i Rana.

Etter stort mediepress i sommer kommenterte universitetsstyret ved rektor Bjørn Olsen, at det ikke skulle legges føringer for en nedleggelse eller nedbyggelse av studietilbudet i distriktet. Samtidig har universitetsstyret vedtatt å arbeide videre med en samordning av større profesjonsutdanninger, noe som enda ikke er gjort. Vil ikke det si at universitet går mot sitt eget vedtak om å unngå nedleggelse eller nedbygging? Kanskje dette er noe man i fellesskap bør se på for å styrke både utdanningen og tilbudet? Kan flere hoder slå seg sammen for å finne frem til den beste løsningen, hvis Nord Universitet opplever at den eneste løsningen for å bevare utdanningen er nedlegging og nedbygging? Reelle tall beviser nettopp dette hvor de i år har tatt inn 120 studenter i Bodø, 70 studenter i Helgeland og 40 studenter i Vesterålen, sammenliknet med året før, vil det si nedleggelse av totalt 90 studieplasser. Tallene motbeviser rektors uttalelser i media om at de skulle kompensere for nullopptaket med å øke antall studieplasser på de andre sykepleierstudiene.

Til Tidsskriftet Sykepleien kommenterte fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Gjertrud Helene Krokaa at det er katastrofalt for distriktskommunene å fjerne tilbudet som er i dag, da kommunene i distriktene rundt i fylket har rekruttert mange sykepleiere fra det desentraliserte studiet. Dette er noe Norsk Sykepleierforbund Student er enig i. Ved å opprettholde det desentraliserte tilbudet vil det gjøre det enklere for kommunene å rekruttere til en tilfredsstillende sykepleierdekning. I tillegg viser det seg at flere av dem som enten studerer i distriktene eller dem som benytter seg av desentralisert studie og kombinerer dette med familie og jobb, blir værende. Det er ikke mulig for alle verken økonomisk, sosialt eller arbeidsmessig å flytte tre år for å studere. Mange lar kanskje heller være å utdanne seg da.

Universitetet har fått et samfunnsansvar ved å være en utdanningsinstitusjon og bør derfor møte samfunnets behov. Nordland trenger mange flere sykepleiere, da kan ikke 90 studieplasser legges ned. Dette er sårt tiltrengt arbeidskraft. Det er viktig for distriktskommunene at de desentraliserte studiene opprettholdes, og nedbyggingen av studietilbudet ikke fortsetter. For at Norge skal kunne møte den stadig økende mangelen av sykepleiere, må utdanningsinstitusjonene være seg sitt ansvar bevisst og utdanne nok sykepleiere. Stopp nedbyggingen av studiet og heller se på hvordan vi sammen kan bygge opp et tilfredsstillende studietilbud for distrikts-Norge. Vi i Norsk Sykepleierforbund Student ønsker å bevare dekningen og sikre sykepleierkompetanse ute i distriktene. Hvordan kan vi da, sammen jobbe for å motvirke nedbyggingen av studietilbudet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags