8.mai stilte SV s stortingsrepresentant Mona Fagerås spørsmål til Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø om årets stans i opptak av journalister ved Nord Universitet. Spørsmålet handlet om det ansvaret departementet har for at norske medier bemannes med journalister med utdanning og perspektiver fra alle landsdeler. Hvordan kan dette ivaretas hvis det ikke utdannes journalister nord for Volda? Svaret fra statsråden er helt enkelt at departementet ikke vil gripe inn i dette. Dette begrunnes med at Nord Universitet har hatt nedgang i søkertallet de siste åra. Det er behov for en revidering og kvalitetsutvikling av studiet, og departementet håper at et års stans i opptaket vil bidra til at universitetet kan tilby en mer attraktiv utdanning i 2019. Rektor Bjørn Olsen sier det samme, at målet er å kunne tilby en ny og revidert utdanning neste år. Om departementet er bekymra for de konsekvensene av at Nord-Norge mister et årskull med studenter, sier svaret fra statsråden ikke noe om.

Problematikken rundt søkning til journalistudanninga er nasjonal, men konsekvensene er regionale og rammer Nord-Norge. Søkertallene har vært lave overalt de siste årene, men det er altså bare i Bodø at det skal være pause. Utdanningas kvalitet og relevans skal heves overalt, men det er bare i Bodø at man skal ha nullopptak for å få dette til. Rekrutteringen har vært dårlig overalt, men det er altså bare i nord at den skal bli bedre av å legge ned undervisninga i et år.

Vi er bekymra fordi den norske offentligheten trenger stemmer fra Nord-Norge. Vi er også bekymra for hva et års stopp gjør med tilsøkningen til neste år. Det blir heftende en usikkerhet ved studiet i Bodø. Den forventa økningen i attraktivitet kan fort bli det motsatte, at studenter velger andre studiesteder eller andre studier fordi de ikke tør planlegge ut fra at det blir journalistutdanning i nord. Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier noe om dette i intervju med NRK tidligere i vår: «Jeg frykter at dette er starten på slutten. Slutter man å ta inn studenter ett år, bidrar man til mer usikkerhet.»

SV vil følge denne saken gjennom den kommende høsten og vinteren. Vi forventer at departementet er sitt ansvar som skole-eier bevisst og vil ivareta behovet for nordnorske perspektiver i norske medier. Vi forventer også at Nord Universitet oppfyller målsettingen om å utlyse studiet i 2019.