Det bobler av positivitet rundt Nord-Norge for tiden. Mens resten av landet sliter på grunn av problemer i oljesektoren går næringslivet i Nordland så det suser.

Ikke minst øker eksporttallene, og kysten av vårt fylke er for lengst utnevnt til den nye «gullkysten». Nasjonale politikere kappes om å sole seg i glansen fra den nordnorske suksessen, ikke minst på ulike konferanser, som denne ukas «Nord i Sør».

Men det kanskje aller mest spennende innspillet under denne konferanse kom fra vår egen landsdel, og det helte en solid dose malurt i begeistringsbegeret. Og det selv om det kom fra lederen for en av de virkelige nordnorske suksessene den siste tiden, Mo Industripark.

For hva var budskapet fra direktør Arve Ulriksen? Skal det lokale næringslivet i nord fortsette sin suksess, er det en ting som er avgjørende; kompetanse. Og da framstår det som et større og større problem at den videregående skolen i Nordland – og resten av Nord-Norge – er blant landets svakeste.

Målt både i karakteren til de som fullfører, og det store antall som faller fra og ikke får en videregående utdannelse i det hele tatt. Ulriksen har fått ulike reaksjoner på sitt innlegg, men uavhengig av det er det liten tvil om at han setter fingeren på det antakelig aller største problemet for den videre utvikling av landsdelen.

Landsdelens høyere utdanning har fått et stort løft de siste tiårene og Nord-Norge har i dag to universiteter og en rekke, sterke faglige miljøer innen mange områder. Men kompetanse bygges nedenfra, og dersom grunnskole og videregående skole henger etter når det gjelder kvalitet, vil det også ramme spisskompetansen den høyere utdanning skal utvikle. Og alt av fakta peker på at dette faktisk skjer.

Det er ikke skolens ansvar alene, men den må spille med om vi skal lykkes i å snu trenden. NHO Nordland har alt foreslått en omlegging av hele den videregående fagutdanninga, der elevene gis mye mer praktisk læring i næringslivet enn de får i dag.

Det kan være en vei å gå, men uansett er tiden overmoden for at skoleverk og næringsliv sammen finner løsninger på det økende problemet med den videregående utdanninga.