Vinteren gjør sine siste krampetrekninger. Saltmesteren og hans iherdige medhjelpere kan snart ta en velfortjent saltpause.

Ifølge nettavisen «Vegnett» ble det strødd 265.000 tonn salt på norske veier i fjor. 25 % av saltet som ble pøst på veiene i Nordland, ble brukt i Bodø! Saltbilene i Bodø har definitivt tatt sin tørn for å etterleve mottoet «ta hele landet i bruk». Veinettet i Bodø saltes ned.

I sin tid ble veisalting betraktet som et fremskritt for mer trafikksikre veier. Eksakt å påvise hva saltet har avverget av skader på mennesker og materiell er imidlertid vanskelig å påvise. Motpostene er mange. Det dreier seg om miljøskader på vegetasjon, drikkevannskilder og naturens kretsløp. Bilparken blir rustangrepet. Saltet herjer med veidekket. I Bodø skrapes det utstrakt på bart veidekke. Asfaltstøv virvles opp. Gule striper, markeringer for fotgjengeroverganger og reflekser forsvinner. Det har med trafikksikkerhet, forurensing og trivsel å gjøre. Nesten daglig i saltsesongen har avisen innlegg om ufornuftig salting. Argumentene blir ikke besvart. Nærmest preller av som på teflon. Veivesenets representanter har ikke forstått at de er folkets tjenere. Ikke dets herrer.

Miljøbevisste politikere i Bodø må nå bli sitt ansvar bevisst. Slutt med symbolpolitikken. Kom på banen før ny saltsesong starter. Forlang dialog med veivesenet. Forklar i klartekst at vi ikke vil ha en by som vinterstid ligger badet i saltlake. Forurenser naturen, skaper vantrivsel og frustrasjon. Løsninger finnes. Sverige har de tre siste årene halvert bruken av salt uten at det har gått ut over trafikksikkerheten. Lær av dem!

Å kutte ut all salting er neppe realistisk. Men som en parallell til gode kostholdsråd bør saltbruken begrenses til det helt nødvendige!