Bodømodellen

Av
DEL

Leserbrev«BODØMODELLEN»og 5G

HVA ER DET VI BODØVÆRINGER SKAL UTSETTES FOR?
Vi, her i Bodø, har fått det «ærefulle vervet» å være forsøkskaniner. Her skal det innføres et prosjekt og et forsøk som er prestisjetungt, – og kalles: «Bodømodellen. «Dette er et prosjekt leger og forskere verden over advarer sterkt mot, av helsemessige årsaker!

Så vidt meg bekjent, – er INGEN av oss bodøværinger blitt spurt om vi er villige til å ofre vår, eller våre barns, helse og liv for «Bodømodellen.»

Bodømodellen er prestisjefull, da den skal brukes som et eksperiment for «smart byutvikling» over hele landet. Dataeksperter er overbegeistret, og leder i ATEA har gjennom AN uttalt at han ser for seg BODØ SOM VERDENS KNUTEPUNKT!

Våre lokalpolitikere har nok vært i god tro, og har latt seg blende, – og lede, -mot bedre vitende. Kanskje heller ikke så rart, da internasjonal forskning forties her i Norge.

Stråleverdier for stråling fra høyfrekvens felt
Grenseverdiene oppgis her i mikrowatt pr. kvadratmeter:

Statens strålevern (og ICNIRPS, 1998) (UMTS) 10 000 000
Statens strålevern (GSM) 4 500 000

Russland 100 000
Italia 100 000
Sveits 95 000
Sykehus i Sveits). 42 500
Brussel. 24 000
GRENSE FOR PACEMAKER. 24 000
Wien (sum GSM) 10 000
Europarådet- grense 1000
Bioinitiative 2007 1000
Seletun Rapport 2009 170
Europarådet – mål 100
Salzburg ute 10
Salzburg inne 1

Disse retningslinjer som ICNIRPS satte, og som NORGE fortsatt følger, ble satt i 1998,- basert på EN kilde og 6 minutters eksponering.
Det er kun en termisk grenseverdi, og den skal sørge for at vi ikke blir oppvarmet. Den beskytter ikke mot andre biologiske kader, som f.eks. doble DNA-brudd, hodepine, søvnvansker, depresjon, kreft, auto immune sykdommer, uro etc., etc......

ICNIRP sier at deres grenseverdi kun er for akutt påvirkning, og at de enkelte nasjoner må sette sine egne grenseverdier for langtidseksponering.
Det har Norge IKKE gjort, derfor er vi i gruppen land som har de aller høyeste grenseverdiene. I Brussel f.eks. var det kravspesifikasjon til Pacemakere som gjorde at de ved hjelp av domstolen fikk satt en langtidsgrense på 24 000 mikrowatt pr. kvadratmeter.

DET ER I DAG, i det såkalte « frie åpne rom,- her i Bodø by,- flere plasser MED STRÅLE-VERDIER LANGT OVER DEN ØVRE GRENSE, – FOR PERSONER MED PACEMAKER!

NORGE AKSEPTERER KUN BESKYTTELSE MOT IKKE-IONISERENDE STRÅLING, satt av ICNIRPS (1998.)
Det er lenge siden det ble dokumentert ALVORLIGE HELSESKADER OG SKADER PÅ MILJØ av grenseverdier LANGT UNDER DETTE NIVÅET, noe som andre lands nedsettelser av sine strålegrenser, – og innføring av føre-var-tiltak for sin befolkning, og spesielt den oppvoksende generasjonen, – viser.

Klæbo i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), forsikrer oss bodøværinger om at en strålegrense på 10 000 000 er trygg, og ikke helseskadelig. Det er derfor helt trygt for oss bodøværinger å bli utsatt for ei slik grense, – og henviser til ICNIRP og deres ene kilde basert på 6 minutters oppvarming. (1998)
Klæbo og Direktoratet for stråle og atomsikkerhet prøver å gi oss en falsk trygghet med å henvise til ICNIRP, og prøver på den måten å «bevise» at «Bodømodellen» er trygg.

ICNIRP SIER IKKE DET KLÆBO, OG DEPARTEMENTET FOR STRÅLE OG ATOMSIKKERHET,-PRØVER Å FÅ OSS TIL Å TRO,- og jeg siterer derfor ICNRPS EGNE ORD:
ICNIRP sier selv om sine retningslinjer (1998),- og som Norge fortsatt går ut fra: at de
«......er utformet på grunnlag av kortvarige, øyeblikkelige helsevirkninger, slike som stimulering av de perifere nerver og muskler, sjokk og forbrenninger.....temperaturstigning som skyldes absorpsjon av energi under eksponering for EMF.»

Samt at disse retningslinjer ikke beskytter mot: «mulige langsiktige eksponeringsvirkninger, slike som økt kreftrisiko. « (ICNIRP)

Er «Bodømodellen» så viktig og prestisjefull at vi bodøværinger skal utsette vår helse og våre liv for dette eksperimentet, – når det er dokumentert store helseskader LANGT under det strålenivå som vi BODØVÆRINGER SKAL VÆRE FORSØKSKANINER TIL?

Prestisjefull eller ikke.......?
Jeg er IKKE villig til å ofre egen, eller familiens liv og helse for Bodømodellen!
Jeg nekter å være med på dette eksperimentet.

Bodø, 1. november 2019


Rigmor Brekken-Andersen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags