Konserthuset - hva nu?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En kommentar til de siste avsløringer om de interne forhold i Stormen konserthus, jf. lederen i AN.

Allerede første driftsåret (2015) var det, etter min mening, en uvanlig høy turnover i ledergruppa. Her burde kanskje styret ha stilt spørsmål om årsaken lå i arbeidsmiljøet, og kanskje ble det ble gjort, men det er ikke kjent.

Første året var det også et uheldig samrøre mellom direktøren og styreleder, som gjorde at styrelederen trakk seg høsten 2015. Ved valg av det første styret, burde kanskje kommunen ha gjort nøyere vurderinger rundt personrelasjoner.

En kjent forfatter kom på banen med bitende kritikk av nettverket mellom styreleder og direktør. Begrepet "korrupt" ble benyttet. En sentral politiker omtalte nettverket som "gutta boys".

Høsten 2015 ble det også politisk bråk og høring om den driftsmodellen styret i konserthuset hadde valgt. Flere mente det var valgt en annen modell enn det bystyret hadde vedtatt. Saken hadde med momskompensasjon å gjøre, med titalls millioner i spill. Kommunen fikk likevel ikke noen stor etterregning.

Nytt styre ble valgt samme høst, med en tidligere ordfører som leder. Han trakk seg i 2018 etter at det ble kjent at direktøren hadde inngått en stor sponsoravtale med en ukjent amerikaner, uten å informere kommunen. Avtalen skapte "rystelser" i kommunen (og i Glimt) med sine vyer om store investeringer og sponsorater.

Resten av styret ga direktøren en skriftlig advarsel for avtalen, noe han ikke aksepterte og ville heller ikke trekke seg.

Turnoveren i ledelsen har fortsatt frem til nu, men kanskje ikke i samme grad.

Etter ordføreren kom en dyktig og erfaren organisasjonsbygger inn som styreleder i 2018. Han tok over som midlertidig direktør i 2019 da konserthusets første direktør valgte å gå over i annen funksjon i ledelsen.

Og nu ser det ut til å ramle flere "lik" ut av skapene i konserthuset. Det skal bli spennende å se hvilken konklusjon og hvilke anbefalinger kontrollutvalget kommer med og hvordan dette blir fulgt opp i kommunens politiske organer.

Alle kritikkverdige forhold bør avklares og ryddes opp i slik at ny direktør kan møte til blanke ark og nye fargestifter. Jeg har tro på at fungerende direktør er rett mann for denne viktige oppgaven. Og kanskje må hoder rulle.

Stormen har i sannhet levd opp til navnet i sine fem første driftsår.

Men kunstnerisk og publikumsmessig kan vi omtale Stormen konserthus som en suksess. Bodø er satt på kartet og har vokst betydelig som en mye mer attraktiv by enn da kvartalene var lurvete asfaltflater benyttet til parkering.

Konserthuset og biblioteket blir særlig sentrale arenaer i 2024. Før den tid har vi forhåpentligvis en velfungerende, kreativ og produktiv ledelse på plass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags