De tre + to «Bukkene Bruse» fra Steigen har nå reist til «Betlehem» eller var det Wall Street eller… for å kvitte seg med akkumulert, tidligere «moro» for rundt 250 mill.kr.

Og under broen sitter partifellen til den nye «vismannen» fra Steigen: Magne Vik; altså Helge André Njåstad og proklamerer at «det også er ønskelig å få avklart om Bodø virkelig ikke ønsker å bli større gjennom å bli slått sammen med Steigen for å få flere innbyggere og større areal.»

Nei, herr Njåstad, det har ingen Bodøværinger, på noe (i alle fall offentlig) vis, noen gang villet.

Hadde derimot Steigen kunnet dyrke fram flere «Aasjord»er og vært like driftige som komitémedlem Karin Andersens partikollega rett sør over kommunegrensen, ville spørsmålet i det minste vært hevet over kartografiens snevre informasjonsverdi.

Så kommer det partipolitiske spillet. Dette er illustrert ved «utsendingenes» partitilhørighet sammenholdt med den samme for medlemmene i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité:

Steigen kommune        Parti                 Kommunal- og forvaltningskomitéen

Magne Vik                      FrP                    Helge André Njåstad

                                                                   Mazyar Keshvari

Knut Andersen              Høyre               Frank J. Jenssen

Tarald Sivertsen                                      Mudassar Kapur

                                                                  Bjørn Lødemel

                                                                  Ingjerd Schou

                                         Sp                     Heidi Greni

                                         KrF                   Marie Ljones Brekke

Arne B. Vaag                  Venstre            André N. Skjelstad

Fred Eliassen                 Ap                     Helga Pedersen

                                                                  Jan Bøhler

                                                                  Stine Renate Håheim

                                                                  Stein Erik Lauvås

                                                                  Eirin Sund

                                         SV                    Karin Andersen

Her er uenigheten i kommunestyret usedvanlig tydelig ved at det største partiet verken får ha «bukker» eller «søyer» med til hovedstaden. Jokeren er Fred Eliassen.

Eliassen har nok ringt sine «gråtekoner» i nasjonalforsamlingen, for lengst. Og når ordfører Pinnerød ikke ser noen grunn til å ta affære, må Bodøværingene ikke bli forbauset om innbyggertallet tvangs-stiger momentant med 6% etter 1.6.2017. Landområdene i «innfusjonerende» kommune er private eller statlige og vil neppe bli gratis tilgjengelige for byfolket. Derimot må man anta at de 80 mill.kr. som Sanner skal ha lovet, vil bli saldert mot de 100 mil.kr. stor(?)-kommunen kan bli nødt til å ta inn ved at eiendomsskatten økes til 7 promille. Smart, ikke sant?