Gå til sidens hovedinnhold

Ta deg en tur til Steigen Thomas Norvoll: Kina er bra, men nordlandskommunene er best

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådsleder Thomas Norvoll har et innlegg under Nordlands Trompet den 30 juli med denne overskriften. Han ønsker seg 300.000 innbyggere i 2050 i Nordland. Det er et fromt ønske mange kan være enig med Norvoll i. Han peker særlig på viktigheten av å bygge opp sterke regionsentre. Dette er en strategi en fort blir uenig om. Nordland er et langstrakt fylke. Vi trenger både by og land. At det kan være en strategi å få folk til å flytte til byen for at vi skal oppleve vekst i Nordland er vanskelig å forstå. Norvoll peker selv på en bedrift i Dønna som er Gasellebedrift og som har lykkes stort. Jeg vil i det følgende argumentere ut fra mitt kjennskap til utkantkommunen: Steigen. Vi har hatt Gasellebedrifter i Steigen også. Det er jo her på bygdene ressursene er og det er her vi skal bygge opp store deler av næringslivet. I området rundt Steigen produseres nå laks for ca 3 mrd kr årlig. Det samme som Hålogalandsbrua koster. Landbruk og fiske har ei årlig omsetning på 150-200 mill kr. Her er optimisme. Det bygges i år 3 nye moderne fjøser, Det tas i disse dager i bruke et nytt lakseslakteri på Storskjæret i Steigen.

Hvorfor skal en ikke satse like mye på en slik kommune som som på et byområde? Det er mange som vil flytte til og bo i Steigen, men det har vært for få arbeidsplasser og for liten variasjon i arbeidsplasstilbudet. Strukturrasjonalisering har ført til færre gårder og båter og nedgang i folketallet. Thomas Norvoll: kommunen er i ferd med å løfte seg ut av denne bakevja. Vi har mange kompetansearbeidsplasser i kommunen: Cermaq har store deler av ledelsen sin i Steigen. Aquagen driver en høykompetansebedrift innen avl og produksjon av lakserogn. KUN- senter for kunnskap og likestilling holder til Steigen. Nylig lanserte Folla Alger og Ellingsen Seafood et forskningsprosjekt til 100 mill kr i Steigen. Vi har servicebedrifter knyttet mot laksenæringa, jordbruk og fiske som driver på et høy nivå. Vi har høykompetansearbeidsplasser i jordbruk og fiske og offentlig forvaltning. Vi har mange dyktige fagarbeidere som absolutt er kompetansearbeidsplasser. Det er mange med og uten røtter i kommunen som gjerne vil flytte til kommunen, og som nå får muligheten.

Et av de viktigste tiltakene for at folk skal trives her er god kommunikasjon med bl.a Bodø. En av Fylkeskommunens viktigste oppgaver er samferdsel. Politikerne har i løpet av året lagt ned mange anløp og redusert båt-tilbudet betraktelig. Steigen har mistet lørdagsbåten, vi har mistet torsdagsbåten, vi har mistet anløp av Holkestad og vi har mistet flere bussruter. Det er snakk om relativt små innsparinger og i noen tilfelle ingen innsparing. Er dette en startegi for å få flest mulig til byen Thomas Norvoll? Fylkeskommunen oppretter nye båtruter for turistene, men glemmer de fastboende. En registrerer også at fylkespolitikerne vil bygge en ny stor videregående skole i Bodø. Samtidig legger en nå ned linjer rundt om. Dette vil bety ei kraftig sentralisering av skoletilbudet som igjen kan gå ut over distriktene. Det siste er at en vil legge ned ca 20 tannklinikker i fylket. Det er heller ikke noe godt distriktstiltak. Mitt råd er: sats på hele Nordland. Da vil en kunne nå drømmen om 50-300. Sats offensivt på samferdsel, skole, kultur, og servicetilbud i distriktene der verdiene skapes og der mange vil bo. Så vil veksten i byene komme i neste trinn. Dette vil skape vekst i Nordland.

Kommentarer til denne saken