Vi kan ikke tillate en rasering av Nord-Salten

Av
DEL

LeserbrevDramatiske kutt er (igjen) foreslått ved Knut Hamsun videregående skole. For næringslivet i nye Hamarøy er dette svært alvorlig og noe vi selvsagt er sterk motstander av. Besparelsene for Nordland fylke ved å rasere Knut Hamsun videregående skole kan på ingen måte veie opp for de negative konsekvenser et slikt kutt vil gi for lokalt næringsliv! Vi forventer at Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar tar dette med i vurderingen, selv om hun ikke har invitert lokalt næringsliv i Nord-Salten til dialog. Vi jobber hardt - og lykkes, med store næringsinvesteringer som eksempelvis Nordlaks Smolt på Innhavet, nyfabrikken til The Quartz Corp på Drag og visningssenteret til Cermaq på Skutvik. Flere av de store næringsaktørene lokalt er eksportbedrifter som storsamfunnet er helt avhengige av etter oljealderen. Det lokale næringslivet er mangfoldig og trenger kompetente ansatte, med en god miks av yrkesfaglig og akademisk utdanning. Bygg- og anleggsbransjen nasjonalt og lokalt har store utfordringer med å rekruttere nok fagfolk, og må i stor grad vokse gjennom utenlandsk arbeidskraft. Det riktige svaret på dette er ikke å legge ned tilbudet i bygg- og anleggsteknikk i Hamarøy! Ved rekruttering er forutsigbarhet i det offentlige tjenestetilbudet viktig. Det er et poeng for Nord-Salten Kraft å kunne berolige en elektroingeniør på jobbintervju med at hans barn kan bo hjemme til de er ferdige med videregående skole. The Quartz Corp kan lokke med en attraktiv potensiell arbeidsplass for partneren til hun som får tilbud om jobb som kjemiker. Hamsunsenteret kan overbevise tvileren som har fått jobbtilbud, fordi det faktisk fins en attraktiv jobb nr 2 dersom hun etter noen år vil bytte arbeidsplass. Videregående skole er en bærebjelke i vårt lokalsamfunn, og vi har faktisk ikke nedgang, men økning i ungdomskullene lokalt fremover, samtidig som næringslivet er i vekst. Vi har ikke mange statlige eller fylkeskommunale arbeidsplasser i vår region. Vi har et mangfoldig privat næringsliv, som hver dag jobber hardt for å skape verdier for sine kunder, ansatte, leverandører, eiere og samfunnet rundt oss. Vi ber ikke om mye, og vi ber ikke om mer. Vi ber rett og slett om å få beholde det vi har, og som beviselig fungerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags