Det er svært skuffende at budsjettet ikke nevner den viktigste satsingen på jernbane; dobbeltspor på Ofotbanen

DEL

MeningerRegjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 inneholder få overraskelser. Akkurat det er antakelig det minst overraskende av alt. Det som finnes av godbiter i et statsbudsjett har i et valgår en lei tendens til å lekke ut på forhånd. Stordelen av budsjettet er da også lagt for flere måneder siden, og den økonomiske situasjonen er ikke vesentlig endret siden da. Det vil si at selv om det går godt i norsk økonomi, sinnes også mørke skyer. Dette er derfor et nøkternt budsjett, der man åpenbart ikke ønsker for høye offentlige utgifter. Hensynet til å framstå som ansvarlige har åpenbart vært viktigere, ennå å få gjennomslag for alle, egne kjernesaker. For eksempel må bilistene minst vente ett år til på Frps gjennomslag for skattefratrekk for store bompengeutgifter.

Det betyr ikke at budsjettet er uten satsinger. Ikke minst gjelder dette samferdselssektoren. Nordland er blant de fylkene som igjen får solid gjennomslag her. Nå gjelder mye av dette videreføring av allerede vedtatte prosjekter, som E6, Tjernfjelltunnelen og Bypakke Bodø, men noe er også nytt. Blant annet følger budsjettet opp statsministerens løfte fra valgkampen om penger til å gjenopprette en sjøveis rute for konteinere mellom Bodø og Tromsø.

Det settes også av penger til økt satsing på jernbane i nord. Primært gjelder dette Nordlandsbanen, der arbeidet med å få på plass fjernstyring intensiveres. Det kommer også penger til planlegging av sporarbeider på Bodø stasjon og ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler. Det er positivt, men det mangler midler til den viktigste, og klart mest lønnsomme investeringen i jernbane nordpå; dobbeltspor på Ofotbanen. Det er svært skuffende. Nå er det riktignok satt av 10 millioner til en samlet vurdering av Nord-Norges transportbehov, inkludert en ny Nord-Norge-bane. Her bør dobbeltspor på Ofotbanen være en sentral ingrediens, men regjeringen hadde tjente på å gjøre dette eksplisitt, gjennom egne bevilgninger.

Dette er det første statsbudsjettet regjeringen legger fram som flertallsregjering. Det betyr at vi stort sett sitter med fasit i hånden alt nå. Det gjelder også hvordan budsjettet vil påvirke oss som skattytere og forbrukere. Det ligger an til få forandringer i skatte- og avgiftsnivået, bortsett fra at innslagspunktet for ulike skatter heves noe. Det vil tjene skattyterne, men til gjengjeld blir den avgiftsfrie importen på 350 kroner borte fra nyttår. I det hele er det et budsjett med få endringer, og relativt få store satsinger. Det kan antakelig være like greit, i en tid med permanent økonomisk usikkerhet.

Hensynet til å framstå som ansvarlige har vært viktigere, ennå å få gjennomslag for egne kjernesaker.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags