Høyre vil ikke selge arvesølvet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevI et innlegg fredag argumenterer Gunnvald Lindset fra Rødt mot forslaget fra Høyres programkomité om å delprivatisere Statkraft. Han mener inntektene fra de norske vannfallene bør tilfalle norske skattebetalere.

Les innlegget her:

Høyres programkomité er enig! Det er uaktuelt å selge eller delprivatisere arvesølvet. Derfor innebærer forslaget at Statkrafts norske vannkraftverk skal skjermes fra en eventuell delprivatisering av selskapene. Verdiene de norske vannfallene skaper skal tilfalle staten og fellesskapet direkte. Høyre har heller ikke foreslått å røre hjemfallsretten, slik han antyder.

Det er dermed lett å støtte Lindsets argument om at den norske vannkraften, som er en evigvarende ressurs, skal forbli på norske hender. Det som ikke er like lett å forstå er Lindsets motstand mot modellen som Høyres programkomité har foreslått for Statkraft.

Slik det er i dag gjør Statkraft risikofylte investeringer i utlandet, finansiert med inntektene fra norsk vannkraft. Flere av disse investeringene har gitt dårlig avkastning, og selskapet har skrevet ned 15-17 milliarder kroner de siste årene. Legger man Lindsets argumenter til grunn, ønsker han å fortsette som i dag.

Modellen programkomiteen i Høyre foreslår, innebærer at staten ikke skal bære all risiko ved Statkrafts internasjonale investeringer. I stedet ønsker vi å invitere private aktører inn. Det vil gi mindre risiko for norske skattebetalere. Samtidig vil en slik modell ikke avskjære muligheten for å bruke kompetansen Statkraft har fra Norge til å satse internasjonalt.

Vi vet fra tidligere delprivatiseringer at internasjonalisering sammen med private eiere kan tjene fellesskapet på en god måte. Det er Statoil og Telenor, to selskaper som ble delprivatisert under Jens Stoltenbergs første regjering i 2001, gode eksempler på. Telenor gikk fra å være et selskap med 2 millioner kunder til å bli et selskap med 200 millioner kunder. Dette har skapt store verdier for Norge, og ville neppe vært mulig eller formålstjenlig å gjøre som helstatlig selskap.

Delprivatisering av Statkraft vil med andre ord gi risikoavlastning for norske skattebetalere og større kraft til å satse ute. Forutsetningen for å gjøre dette, er at vi skjermer de norske vannkraftverkene, og den evigvarende ressursen de representerer, til glede for fellesskapet og fremtidige generasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags