Tunnelene i Sørfold

Av
DEL

LeserbrevMange, også jeg, har hatt avisinnlegg de siste år om de 16 smale, mørke og trafikkfarlige tunnelene langs E6 i Sørfold, som for mange år siden ble varslet måtte oppgraderes innen 2021 for å møte sikkerhetskrav innen EU. Avisa Nordland skriver på lederplass 12. juli at nåværende regjering holder Nordland (og derved alle trafikanter på strekningen) for narr ved å ikke stille til disposisjon midler for oppstart bygging av vedtatt ny trasé mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold før 2023–2024. Dette til tross for at Statens vegvesen i 2015–2016 fikk tydelige signaler fra Samferdselsdepartementet om å prioritere planlegging av vei på nevnte strekning som oppfyller EU-krav. Vegvesenet har jobbet fort og godt i forhold til dette, og har allerede klar godkjent reguleringsplan, og øvrige nødvendige. planer for oppstart i 2018–2019.

Avisa Nordland har 11. juli et større oppslag ang. veiprosjektet til drøye 8 milliarder kr, der prosjektleder Sjursheim og regionveisjef Naimak toer sine hender og sier at det er ingenting de kan gjøre for å få til byggestart før om 4–5 år – ettersom det neppe kommer noen statlige bevilgninger før da. Avgående regionveisjef, Torbjørn Naimak, er så «tannløs» at han er «veldig fornøyd med at prosjektet skal gjennomføres, men at vi bare må forholde oss til den skisserte framgangen»!

Ja vel – det er vel en uttalelse som definerer en lojal byråkrat som synes det er viktigere å tekkes sine overordnede i Samferdselsdepartementet/regjering enn å bidra til å forhindre dødsulykker/alvorlige skader i de livsfarlige tunnelene.

Jeg tror å ha fått med meg at statlige bevilgninger til prosjektet neppe kommer før 2023 -2024 – men hvorfor hindrer det oppstart i 2018 -2019? Jeg er rimelig sikker på at det vil være mulig for et event selskap – f.eks. E6 Megården – Mørsvikbotn AS – å innhente lån/garantier fra finansieringskilder i Nordland til å starte prosjektet nå!

Jeg vet også at det det er en mulighet for å realisere prosjektet ved såkalt OPS – der private aktører inngår en avtale over 20 -30 år med staten som innebærer at privat aktør bygger og vedlikeholder f.eks. offentlige veier – herunder overtar all økonomisk risiko. (Sistnevnte burde jo absolutt være aktuelt, ettersom vi nærmest ukentlig får info om store kostnadssprekk i prosjekter som staten vegvesen styrer).

OPS-konseptet er hittil gjennomført for tre prosjekter på E18 og E39.

Som en av mange trafikanter gjennom sørfoldtunnelene krever, og forventer jeg, en atskillig mer offensiv jobbing fra Statens vegvesen, og politikere i Nordland fylkeskommune, for å eliminere/redusere ulykkesrisikoen i tunnelene i Sørfold nå; og ikke bare jatte med regjeringspolitikerne.

I nevnte reportasje i Avisa Nordland av 11. juli uttaler regionveisjef T. Naimak at vegvesenet har satt av 100 millioner kr til såkalte «minimumstiltak for å kunne leve med dagens standard» i 2021. Ja vel, da har jeg ett sterkt følt, og konkret forslag til Naimak:

Ettersom sørfoldtunnelene er både smale, mørke og lave – vil et klart trafikksikkerhetstiltak være enten å bedre den elektriske belysningen i tunnelene – særlig i endene av tunnelene, eller/og å kalke/hvitmale tunnelveggene. Den vel 700 m lange Tømmernestunnelen i Hamarøy er på ingen måte blant verstingene, men har nokså nylig blitt åpnet etter noen måneders stengning for å oppgradere den i forhold til EU-krav. Jeg har ikke pr. nå detaljinfo om hva som har blitt gjort med tunnelen, men har ved egensyn erfart at den har blitt langt lysere etter å ha blitt kalket/malt i hele sin lengde – veldig bra trafikksikkerhetstiltak!

Så da, Torbjørn Naimak, forventer jeg at du iverksetter lignende trafikksikkerhetstiltak i de 16 Sørfold-tunnelene som er smalere, og langt mørkere enn Tømmernestunnelen – med kostnadsdekning innenfor de 100 millioner kr som er avsatt til «minimumstiltak» på strekningen – og/men gjør det nå! Du er snart pensjonist og kan ikke «straffes» for dine disposisjoner av dine overordnede – særlig ikke av dine byråkratiske/ politiske overordnede når det gjelder denne veistrekning.

Vær så snill, og gi oss litt redusert ulykkesrisiko i påvente av nye tunneler. Ellers forventer jeg kraftig, og umiddelbart, engasjement fra fylkesrådet i Nordland ang. denne sak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags