«Min mann og jeg har funnet et glimrende system når det gjelder husarbeid. Ingen av oss gjør det», uttaler den ikke altfor berømte amerikanske skuespilleren Dottie Archibald. Det er ikke bare Dottie og ektemannen som har kommet fram til denne arbeidsdelingen.

Au pair (fransk «på lik fot») er en ung person som bor hos en familie i et fremmed land med den hensikt å lære om kulturen der. Vertsfamilien gir kost, losji og lommepenger, og regner som regel med å få hjelp til barnepass og lettere husarbeid tilbake, ifølge Wikipedia.

Etter dagens regler skal au pairen få fri kost og losji, og minst 5.600 kroner per måned i lommepenger. Dessuten plikter vertsfamilien å betale for norskkurs. Au pairen skal jobbe maks 30 timer per uke og ha mulighet til å delta på norskkurs og fritidsaktiviteter; men hvem kontrollerer arbeidstiden i norske hjem?

I takt med at nordmenn har fått bedre råd, er sosial dumping ved skittentøykurven blitt mer vanlig. Ifølge UDI var det pr. 1. januar rundt 2200 au pairer i Norge. I forrige uke publiserte den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, som driver eget au pair-senter, en undersøkelse som viser at mange blir grovt utnyttet. Senteret har fått 700 henvendelser i løpet av ti måneder. 70 er registrert som mistrivsel, 22 av disse av mer alvorlig grad. Sakene handler i hovedsak om ekskludering fra familielivet, utnyttelse av arbeidskraft, og kvinnene er ofte redde for hva vertsfamilien kan gjøre hvis de rapporterer forholdet. Mest av alt er de redde for å miste oppholdstillatelsen.

En tidligere undersøkelse fra Justisdepartementet bekreftet at mange blir utnyttet som billig arbeidskraft. Kulturutveksling brukes som skalkeskjul for sosial dumping, og forgår i mange tilfeller på denne måten: Hvis du tar klesvasken skal jeg lære deg det norske ordet for skittentøy.

Nå vil regjeringen stramme inn reglene. Tidligere har vertsfamilier som utnytter au pairene fått karantene. Heretter skal de miste retten til å få en au pair for godt. Regjeringens forslag er nå ute på høring, høringsfrist i august.

Herskap og tjenere er noe vi helst forbinder med engelske tv-serier, med handling fra første halvdel av 1900-tallet. Vi er i ferd med å bygge opp et samfunn som ikke er så ulikt. Forskjellen er bare at vi henter damer fra utlandet for å gjøre husarbeidet for oss, mens den engelske overklassen hentet damer fra landsbygda.

Fordi vi har råd til å kjøpe oss ut av tidsklemme og kjedelig husarbeid, vokser det fram en ny underklasse: tjenerskapet. Mange klarer til og med å overbevise seg selv om at de gjør en god gjerning samtidig; ei dame fra Filipinene har det tross alt bedre her enn i hjemlandet. Litt norsk lærer hun seg alltids. Sånn forsvarer og (bort)forklarer enkelte at det blir lite kulturutveksling og lommepenger, og mye arbeid.

God samvittighet er jo som kjent en behagelig sovepute.