Bellonas glemte røtter; Avfallspolitikken er for viktig til å bli preget av miljøer med skjulte agendaer

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.-«Avfallspolitikken er for viktig til å bli preget av miljøer med skjulte hensikter og naive forestillinger om hvordan verden ser ut. La oss nå få en realistisk, men samtidig utviklingsorientertavfallspolitikk som også griper inn i andre politikkområder. -Bare slik kan vi avskaffe kastesystemet!»

Slik avslutter Frederic Hauge forordet i Bellonas rapport fra 2002, Avfall – Avskaffelsen av kastesystemet.

Rapporten fra 2002 peker på mange høyaktuelle utfordringer, også i dagens avfallshåndtering.

-«Etter hvert som vi får et marked for de ressursene avfallet representerer, vil gjenvinningen systematiseres og øke. Et annet moment er å stimulere til teknologisk utvikling som vil medfører at betydelige avfalls- og utslippsproblemer kan løses.» skriver Frederic

Vi kan lese videre at, -«Deponering av avfall er etter Bellonas syn den minst bærekraftige formen for behandling av avfall. Det er mange som har sagt at avfall er ressurser på avveie, og avfall som ligger på deponier har utvilsomt ingen ressursmessig verdi.»

Faktisk foreslo Bellona sterk virkemiddelbruk for å avvikle deponering fra 2010, blant annet ved:

- Krav om gjenvinning av næringssaltene i utsortert våtorganisk avfall innen 2004.
- Krav om tilnærmet 100 % gjenvinning av metaller innen 2004.

NOAH og syren fra Kronos Titan vies også mye oppmerksomhet i oppsummeringen om kapittelet Farlig avfall:

-«Bellona foreslår at NOAH-monopolet mykes opp ved at det i større grad oppmuntres og gis støtte til alternativ teknologiutvikling som også pga. volummengdene bør plasseres nærmere der hvor problemet ligger (mao. Utvikle desentraliserte løsninger).»

-«Det bør også i større grad sees på om farlig avfall kan gjenvinnes eller resirkuleres. Eksempel: Er det god miljøpolitikk og samfunnsmessig riktig å avhende 150 000 – 200 000 tonn forurenset svovelsyre, selv om dette er et råstoff for stabilisering av tungmetaller på Langøya?»

-«Det system som har eksistert de siste 10 – 15 år hvor spesialavfall i stor grad er styrt i bestemte retninger virker hemmende på utvikling av mer økonomiske og bedre miljømessige alternativer.
Spesielt er dette viktig i den periode vi går inn i, hvor monopoler må oppløses som følge av internasjonale forpliktelser, og trenden går i retning av desentralisert håndtering, nær kilden for den potensielle forurensing.»

Dette var Bellona anno 2002, fremoverlent, engasjert i utvikling av teknologi, avvikling av deponi.

Men i 2003, året etter kan Bellona og Frederic Hauge annonsere at NOAH nå har blitt en del av «B7 samarbeidet», som beskrives slik: -Miljøprogrammet er løsningsorientert og teknologi-optimistisk, og baserer seg på en dialog med de i næringslivet som har ambisjoner om å ligge i forkant av
utviklingen.

Og siden den gang har Bellona knapt fått fullrost monopolisten NOAH nok.

Er ikke dette spesielt? En miljøverns organisasjon som klart og tydelig var for avskaffelse av deponi i 2002, jobber nå ikke for å avvikle, men videreføre Langøya konseptet?


Men denne gangen ønskes konseptet, dumping av farlig uorganisk avfall, plassert under tettbebyggelse sentralt plassert på Sør-Østlandet.

Medforfatter av rapporten, tidligere «Langøya aktivist», senere Styreleder og Rådgiver i Bellona, Olaf Brastad uttalte til Porsgrunn Dagblad i 2015; – Vi har sett mot gruvene i Brevik som et alternativ til Langøya lenge før Norcem og NOAH gjorde det.

I 2017 stiftes et nytt selskap, BEBA AS av Bellona stifter og leder Frederic Hauge, og NOAHs direktør Carl Rembert Hartmann, så tette er de blitt at de kan kalles uatskillelige, tidvis så tette at det er vanskelig å skille miljøvern og business.

Hauge står stadig frem i media under Bellona flagget for å fremme sin samarbeidspartner og oppdragsgiver NOAH, under overskrifter som: «Bellona-Hauge stolt over deponiforslaget», «Nytt deponi må raskt på plass»

Da Regjeringen og Klima og Miljødepartementet nedsetter ett ekspertutvalg April 2019 uttaler Klima og Miljøminister Ola Elvestuen - Jeg ønsker en kunnskapsbasert debatt om hvordan vi skal håndtere farlig avfall i Norge fremover. Et bredt sammensatt utvalg skal vurdere hvordan vi kan redusere mengden farlig avfall og bruke ressursene bedre gjennom bruk av ny teknologi. Utvalget skal også vurdere hvordan vi kan sikre tilstrekkelig deponikapasitet i Norge.

Dette møtes midlertidig med krasse uttalelser i media fra Hauge; «Elvestuens dramatiske deponi utsettelser», «Bellona-Hauge om deponisaken – Ikke la Elvestuen bestemme»
Og da rapporten blir lagt frem 04.11.2019, under overskriften, «The times they are a changin’» henger beskyldningene om feil og mangler i rapporten løst hos Hauge da han møter Elvestuen i Dagsnytt 18 samme kveld.
Man kan spørre seg selv, hvorfor jubler ikke Frederic Hauge og Bellona? Rapporten utarbeidet av Ekspertutvalget, for Regjeringen, viser faktisk til at teknologien, markedet og mulighetene Bellona selv etterlyste i 2002 finnes.
Hauge og Bellona virker i stor grad til å ha glemt sine røtter og fungerer i dag mer som en PR bedrift for sine partnere og oppdragsgivere.
For å sitere Frederic Hauges egne ord, Avfallspolitikken er for viktig til å bli preget av miljøer med skjulte hensikter og naive forestillinger om hvordan verden ser ut.

Håvard Solli Andreassen
Medredaktør i Motstandere av giftdeponi i Brevik og Styremedlem i Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik

Kilder, Bellonas offentlig tilgjengelige rapport; Avfall-Avskaffelsen av kastesystemet (2002), VG, Bellona.no, Varden.no, PD.no, NRK.no


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken