Det planlagte hotellet på Rønvikfjellet er den første syretesten på om det er mot og kraft til å stå bak det som sies

Omdiskutert: Det har vært mye diskusjon rundt hotellet på Rønvikfjellet.Foto: Nordic – Office of Architecture

Omdiskutert: Det har vært mye diskusjon rundt hotellet på Rønvikfjellet.Foto: Nordic – Office of Architecture

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er virkelig flott å bo i en by hvor politikere og administrasjon legger listen høyt med målet om å skape en grønn fremtidsby i verdensklasse. I prosjektet «Smart Bodø» slås det fast at vi skal ta et ansvar på vegne av Norge – og utgjøre en forskjell for verden! Prosjektet omfatter hele Bodø og nærmeste omland, og prosjektets utfordring er å tenke utvikling over de neste 50-100 årene.

Smart Bodø er først og fremst knyttet til bærekraftige klima– og miljøløsninger. Dette vil omfatte hvordan vi legger opp samferdselsløsninger, teknisk infrastruktur, avfalls- og renovasjonsløsninger. Kort sagt hvordan vi legger til rette for et nullutslippssamfunn. I Smart Bodø er mennesket i sentrum, og vi skal ha et bevisst forhold til tiltak som gjennomføres. Tiltak som ikke gagner oss skal ikke gjennomføres. Dette forsterkes av prosjektets ønske om å invitere innbyggerne inn for å diskutere løsninger, og dermed skape nye Bodø sammen.

Den økonomiske satsingen fra Bodø kommune er betydelig. Smart Bodø er en paraply som strekker seg over kommunale prosjekter i alle avdelinger, nasjonale og internasjonale nettverk og store forskningsprosjekter. Alt skal bidra til å gjøre Bodø til en smartere by.

Profileringen i media er stor og positiv. Lokalavisene dekker jevnlig utviklingen i prosjektet, og det mangler heller ikke omtale i nasjonale og internasjonale medier inkludert tidsskrifter med byutvikling som spesialområde. Bodø går foran for et bærekraftig miljø med nullutslipp – og verden skal vite om det.

Sannhetens øyeblikk kommer når Bodøs politikere og administrasjon velger hvilke store byutviklingsprosjekter som faktisk skal gjennomføres. Prioriteres de tiltakene som støtter opp om de langsiktige målene i Smart Bodø eller velges tiltak som drar i motsatt retning?

Det planlagte hotellet på Rønvikfjellet er den første syretesten på om det er mot og kraft til å stå bak det som sies – og følge opp djerve tanker med konkret handling.

Det er mange som har meninger om detaljreguleringsplanen for hotell på Rønvikfjellet. Planen skal sluttbehandles i komiteen for plan, næring og miljø onsdag 21.11.18, og i høringsuttalelsene legger man spesielt merke til kommentarene fra Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune:

•Planen strider i vesentlig grad fra statlige retningslinjer om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

•Tiltaket vil også være i strid med viktige aspekter ved Bodø kommunes egen politikk og planlegging.

•Tiltaket vil kunne bidra til å svekke kommunens legitimitet i satsingen som bærekraftig, kompakt og smart by.

•Det er beklagelig at kommunen ikke problematiserer tiltakets betydning for sentrum ut over konsekvensene for næringsliv.

•Tiltaket vil gi økt transportbehov utenfor sentrum og er i tillegg plassert i et av kommunens viktigste friluftslivsområder.

•Det bes om at kommunen avventer behandling av planforslaget inntil utviklingen i Rønvik kan ses i sammenheng for å utvikle en mer smart og miljøvennlig byutvikling.

Rådmannen foreslår at Bodø bystyre vedtar planen slik den foreligger. Dette gjør han til tross for at han bekrefter at planen ikke er i tråd med målene om kompakt byutvikling eller målene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Smart Bodø har ikke uttalt seg om denne planen. Vi greier i hvert fall ikke å finne dette verken i sakspapirene eller i medieomtale lokalt eller nasjonalt. De sterke og profilerte lederne i Smart Bodø må fortelle Bodøs befolkning og politikere hvordan dette store tiltaket vil gi bærekraftige klima– og miljøløsninger, og hvordan dette vil omfatte samferdselsløsninger som legger til rette for et nullutslippssamfunn.

PNM-komiteen må få råd fra Smart Bodø. De skal ha et bevisst forhold til tiltak som gjennomføres. Tiltak som ikke gagner oss skal ikke gjennomføres, og Smart Bodø er de beste til å vurdere tiltakenes klima- og miljøløsninger.

Vi oppfordrer Smart Bodø til å komme tydelig på banen – fortell oss alle hva dere mener er den beste beslutningen. Vi oppfordrer spesielt Marianne Bahr Simonsen (prosjektleder Smart Bodø), Stephan Skjelvan (leder utvikling og innovasjon i Bodø kommune) og Irene Skiri (prosjektsjef Ny by Ny flyplass). Men det haster – det er nå beslutningen tas – og den gjelder i 100 år. Kom dere i startblokken. Vi håper og tror at Bodø ikke snubler allerede på første hinder.

Smart Bodø oppfordrer om medvirkning og samhandling – her er vårt bidrag :-)

Per Arne Skjelvik og Elisabet Kongsbakk

Innbyggere i Bodø

Bodø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags