Angående skoledrift på Gjerøya

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSvar til leserbrev datert 15.februar angående skolen på Gjerøya.

Det er flott å se at fraflytta ungdommer fra Gjerøya engasjerer seg i skoledriften i heimbygda si, og når man leser innlegget så ser man at det ligger mye følelser bak.

Med dette tilsvaret ønsker jeg å gi en beskrivelse av saken sett fra et politisk ståsted.

I Rødøy kommune har vi vært veldig tydelig på at man skal legge til rette for desentralisert skolestruktur ved hjelp av samlinger på tvers av kretsene og digitale løsninger. Dere skriver at det er en grunnleggende rettighet å gå på skole i eget nærmiljø, men bør det ikke være en grense i elevtallet? 

Når det gjelder Gjerøy skole så ble det for skoleåret 2017/18 søkt om å overflytte elever fra Storselsøy krets som da gikk på Gjerøy skole til Rødøy skole. Resultatet av dette var at man ville stå igjen med to elever i ungdomstrinnet ved Gjerøy skole. Det ble da i formannskapet og kommunestyret gjort vedtak som innstillingen fra administrasjonen på å flytte ungdomstrinnet fra Gjerøy skole til Rødøy skole for skoleåret 2017/18. Det var altså ikke pengene som satte satte igang denne saken, men elevenes læringsmiljø. Flyttingen er heller ikke permanent, og ordningen skal evalueres.

Dere skriver at makta i Rødøy kommune ligger på fastlandet, og det har dere helt rett i da posisjonspolitikerene bor på fastlandet. Men det er virkelig ikke slik at fastlandspolitikerene kun jobber for fastlandet. Dette vedtaket er jo også et veldig godt eksempel på akkurat det. Posisjonen og opposisjonen stemte fritt i denne saken, så hvis øy-politikerene i opposisjonen hadde stemt for å beholde ungdomstrinnet så hadde akkurat det skjedd. Men dette snakker ingen om, man gjør derimot som jeg har sett i andre saker også, man legger skylda nettopp på fastlandspolitikerene.

Med de reduserte statlige overføringene, og fjerning av skatt på verker og bruk så blir det i årene som kommer nærmest en umulig oppgave for kommunen å kunne gi  et tjenestetilbud likt med det vi har idag.

Men det kan riktignok se ut som om vi kan skimte et svakt lys i enden av tunnelen i forbindelse med at man nå har fått tillskudd fra det statlige havbruksfondet. Tillskuddet får kommuner som har lagt til rette for vekst i oppdrettsnæringen. Men om dette er et engangstilskudd eller om det vil komme årlige overføringer vites foreløpig ikke. 

Vi ser også at det planlegges for et stort landbasert oppdrettsanlegg ved Rødøya. Hvis dette prosjektet realiseres så vil det være med å skape arbeidsplasser og kan gi videre grunnlag for bosetting som vi så sårt trenger. 

Det er jo dårlig tilvekst i skolene som gjør at man får dilemmaet når elevtallet blir så lavt at det ikke lenger gir et godt læringsmiljø, samt at kostnaden pr. elev blir så høy at man ikke lenger har et annet valg enn å flytte elever til større nærliggende skoler.

Vi har alle et ansvar for å gjøre kommunen attraktiv og levedyktig for fremtiden, men det forutsetter at vi jobber sammen og ikke mot hverandre. Det er ikke et kommunalt ansvar å lage arbeidsplasser, men det er et kommunalt ansvar å legge til rette for dem. Mitt inntrykk er at de bedrifter som ser potensiale og muligheter for etablering og vekst i Rødøy får god oppfølging.

La oss for fremtiden håpe at vi får den nødvendig tilveksten i kommunen slik at dere kan flytte tilbake til Gjerøya den dagen dere skal stifte familie og ha barn i barnehage og skole. 
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags