Nedlegging av tannlegekontor i Meløy.

Jeg blir rimelig provosert når jeg hører fylkesrådet fra SV står og messer om hvor god tannhelsen til barna våre blir når klinikkene er lagt ned. For å bedre tannhelsen er altså løsningen å fjerne tilbud, istedenfor å øke tilbudet.

I Meløy kommune blir kun Ørnes tannlegekontor stående igjen etter kuttet.

Så la meg forklare til dette fylkesrådet hva konsekvensen er, for det har vel rådet satt seg inn, eller?

Engavågen klinikken er på Enga skole, som er en skole med ca 150 elever, i tillegg har vi barnehage og sykehjem i området. Nå må man for å nå nærmeste klinikk på Ørnes, reise oppimot 200 km tur retur for å komme dit. Dette vil ta en hel dag for elever, for foreldre, for følgetjeneste å rekke. Altså et formidabelt negativt samfunnsregnskap. Dette går utover barna, dette går utover næringsliv, noen må jo nødvendigvis ta fri fra jobb for å følge de som har behov for det. Hva koster dette? Hva koster transporten? Og hva vil det koste tannhelsen, for det kan da ikke være i tvil om at redusert tilbud går utover bruken av tilbudet, i dette tilfellet tannhelsen.

Var det ikke enklere og billigere for samfunnet å beholde tilbudet på Engavågen, var det ikke enklere å flytte en tannlege eller tannpleier til Engavågen enn å flytte ”hele” bygda til Ørnes?

Jeg skriver om Engavågen i dette innlegget, for det er her jeg bor og det er her jeg kjenner best til forholdene, men jeg er ganske sikker på at dette dreier seg om det samme for alle de andre 11 klinikkene som blir nedlagt.

Jeg har sett det i andre saker som fylket har avgjort, man legger ned samferdselstilbud og etterpå ser om det blir konsekvenser eller støy, nå er det tannklinikkene som lider samme skjebne. Man legger ned og så ser man om det blir konsekvenser.

For Engavågens del så er det blitt fjernet fergetilbud, det er fjernet busstilbud, og nå er det tannklinkken som fjernes. Alt under den sosialistiske vakten på fylket. Jeg må bare si at begeret begynner å bli fullt nå.

Etter hvert som jeg har skrevet dette så har jeg gått i fra å være provosert til å bli forbannet, for jeg vet så inderlig godt, at når man fjerner slike tilbud fra distriktene, så gjøres det langsomt mindre attraktivt å bo på en plass som får radert ut det lille den har av offentlige tjenester.

Det hadde tross vært litt bedre at fylkesrådene hadde vært ærlige og sagt at dette utelukkende handler om økonomi, istedenfor å pakke det inn i bedre kvalitet, kompetanse osv. For det er direkte tøvprat. Hvordan i alle verden kan man mene at et tilbud blir bedre av å fjerne det.