Gå til sidens hovedinnhold

Bodø satser på idretten!

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres råkjør mot den politiske posisjonen i saken om NTG-etablering, nå sist fra Jørgen Fjørtoft 1 juni, krever et tilsvar. Den politiske ledelsen i Bodø kommune er stolt over satsinga på skole, men også på idrett og anna kultur.

Utenom Bankgatahallen i samarbeid med fylkeskommunen, ble det ikke bygd et eneste idrettsanlegg i Bodø forrige bystyreperiode, og heller ikke skolebygg med tilhørende gymsaler. Nå har vi en stor idrettslig offensiv:

I år ferdigstiller vi turnhallen.

Vi bygger klatrehall.

Vi inngår samarbeid med fylkeskommunen om et stort idrettsbygg på den nye videregående skolen i Rønvika.

Vi bygger rulleskiløype på Bestemorenga.

Vi har tilført Idrettsrådet mer ressurser for å sikre god samhandling mellom lagene og satsing på integrering.

Vi planlegger isflate/ishall.

Vi er i dialog med fotballklubbene og idrettsrådet om en ny fotballhall.

Vi skal ruste opp idrettshallen på Tverlandet når skolen er bygd.

Denne nye offensiven går jeg ut fra at idrettslagene merker seg.

NTG-etablering i Bodø er anbefalt av fylkeskommunen og vedtatt av departementet. Til fylkeskommunen vil jeg spørre: Hva betyr denne anbefalingen for idrettsfagtilbudet på Bodin videregående skole? Idrettslinja har hatt stor betydning for idrettsungdom i Salten, og potensialet for utvikling av dette tilbudet er betydelig.

Bodø kommune har ikke uttalt seg om etablering av NTG-tilbud på videregående nivå. Vi har sagt nei til etablering av en ny ungdomsskole i NTG-regi.

Bodø kommune har ansvar for å utvikle et godt grunnskoletilbud. Det satser vi mye ressurser på, og i løpet av perioden vil vi ha tilført minst 100 nye stillinger i grunnskolen: Lærere, helsesøstre, miljøarbeidere, SFO-personale o.a. Høyre har ingen forslag i sine budsjetter til styrking av grunnskolen.

Det er mange grunner til at vi er imot etablering av en ny privat u-skole:

Etableringen «stjeler» tilskott som vi vil bruke på fellesskolen.

Grunnskolen skal være for alle. Ikke bare for dem som er villig til å betale 30–50 000 i året i skolepenger.

Vi har en betydelig kompetanse i idrettsfag i den ordinære grunnskolen.

Det idrettslige tilbudet som NTG skisserer for u-skoleelever, er jo ikke spesialisering, men satsing på grunntrening. Det arbeider vi med å få til i den ordinære grunnskolen, og her er det store muligheter for samarbeid med idretten i Bodø.

NTG er kompromissløs på at etableringen gjelder både videregående og ungdomsskole. Det er nesten ingen steder i landet der en slik ungdomsskole er opprettet. Hvorfor er det så avgjørende med denne ungdomsskolen? Vi merket oss i behandlingen av denne saken, at idretten i Bodø var delt i synet på denne etableringen, og at uttalelsen fra Bodø Idrettsråd var svært nyansert.

Nå oppfordrer vi idretten i Bodø om å støtte den politiske ledelsen i Bodø i arbeidet med en offensiv idrettspolitikk.

Kommentarer til denne saken