Gå til sidens hovedinnhold

NORDLAND FYLKE GÅR BAKLENGS INN I FREMTIDEN!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med vond smak jeg nå skriver denne mailen, men tidligere brev og mas fra bransje og fagforeninger til Utdanningsavdelingen i Bodø har ikke gitt resultat.

Siste info nå er at Nordland fylke fortsatt står på kravene om å rasere flere gode tilbud i hele fylket, ved Mosjøen vgs har de bl.a valgt at populære vg2 kjøretøy skal legges ned, og at dette blir fattet neste torsdag den 7. desember som sak 195/2017 under Fylkestinget i Bodø. Når Fylkestinget har fattet sitt vedtak så er IKKE vedtaket reversibelt, og elevene vil da ikke få opp vg2 Kjøretøy i Mosjøen som valg når de søker skoleplass.

Det er derfor for sent å rope når vedtaket er fattet, det må derfor ropes umiddelbart nå fra regionen mot de politiske partier i Fylket.

Legges vg2 kjøretøy ned nå, så vil ikke denne linjen tegnes inn i den nye Mosjøen videregående skole, og vi skjønner dermed at kjøretøyverkstedet ALDRI vil bli vedtatt bygget i ettertid når ny skolen står ferdig.

Forslaget om å legge ned en av de mest populære linjene blant ungdom og den kompetansen de tilegner seg som bransjen så sårt trenger blir fattet på grunnlag av økonomi, og ikke etter hva næringslivet etterspør. NITO ved Mosjøen videregående skole er kjent med at Polarsirkelen vgs kjemper for å beholde sine tilbud, slik at makebytte ikke er aktuelt i forhold til industriteknologi og det er da svært urimelig at Mosjøen vgs skal miste sitt tilbud, når det er Polarsirkelen som sliter med å få etablert samarbeid med bransjen for å tilby nok lærlingeplasser.

Kjøretøylinjen ved Mosjøen vgs er best i klassen når det gjelder intensjonsavtaler og tilgang på lærlingeplasser, og det er svært beklagelig at ikke fylket har sett på disse tallene når det nettopp er de selv har satt som dette som kriterier i høringsdokumentet for struktursaken(side.11). Her velger de først å skrive kriterier som grunnlag for å legge ned, uten å sjekke at kjøretøylinjen i Mosjøen er en av få tilbud i hele fylket som oppfyller nettopp kriteriene som brukes som grunnlag for å legge ned et populært skoletilbud. Her må det i tillegg nevnes at vg2 kjøretøy har sterk rekruttering fra Brønnøysund og Sandnessjøen vgs som har få tilbud på vg2 nivå. Det virker heller ikke som de har tatt med tallene fra disse skolene for vg1 TIP når de beregner tilbud på vg2 ved Mosjøen.

NITO ser med bekymring på fremtiden for næringslivet i vår region om vg2 Kjøretøy skulle bli nedlagt, da dette er kompetanse som bransjen har stort behov for.

Det som er viktig å huske på i denne saken er følgende:

Denne linjen rekrutterer og skaffer lærlinger til følgende yrker: personbilmekaniker, lastebilmekaniker, reservedelsfaget, hjulutrustningsfaget, mc/scooter mekaniker og motormekaniker(ofte på større båter og skip) Vi er således IKKE bare en bilmekke linje, men er en linje som utdanner nødvendige lærlinger til litt bredere fagfelt en som så.

Skolen har næringslivet på indre/ytre Helgeland som nedslagsfelt. Dette vil si kommunene Mosjøen, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sandnessjøen, Dønna, Herøy, Vevelstad, Vega og Brønnøysund.

Skolen har et nært samarbeid med næringslivet i disse kommunene og de er gjensidig avhengig av hverandre. Næringslivet må hele tiden ha tilgang på kompetente fagarbeidere skal de overleve slik dagens hurtige endringer innenfor bransjene er blitt. Næringslivet har gjennom samarbeid med skolen fått tak i kompetente lærlinger innenfor den bransjen de driver, og har således kunne videreutviklet sin bedrift/bransje med påfyll av nytt ungt blod. Mosjøen videregående skole har nytt godt av samarbeidet ved at næringslivet har tilbudt skolering/kursing ved behov og samtidig har de tilbudt seg å ta imot elever i praksis på inntil 6 uker pr.år.

Fasiten er at skolen de siste 4-5 årene opplevd en stabil søkning til kjøretøylinjen og de har samarbeidet med mer enn 30 ulike firmaer.

Mosjøen videregående skole hadde for skoleåret 2017/2018, 24 primærsøkere på Vg2 Kjøretøy, det vil si at det var 24 elever som hadde Kjøretøy som førstevalg ved søknadsfristens utløp.

Skolen tar som kjent inn 15 elever på Vg2 Kjøretøy, og de siste årene har alle formiddelbare elever fått læreplass etter endt utdanning hos oss.

Elever som ikke er formiddelbare er elever som av forskjellige årsaker ikke kan gå ut som lærling i bedrift.

Vg2 Kjøretøy har pr i dag intensjonsavtaler om inntak av lærlinger med flere bedrifter en de har elever.

Skolen drifter nå en populær linje som elevene og bransjen ønsker, NITO tenkte meningen var å utdanne kompetente ungdommer til det bransjen etterspør og det elevene selv ønsker seg som fremtids jobb. NITO er klar over at Nordland fylke har en anstrengt økonomi, men mener det blir helt feil om man skal kutte i tilbud som er populær og næringslivet etterspør.

Nå må politikerne ta fornuftige avgjørelser og strategien til Mosjøen videregående skole er nettopp: "Kompetanse og utvikling for framtiden", og da kan man ikke gå baklengs inn i fremtiden, ved å tilby elever og næringsliv noe annet enn det som er behovet i dag og i fremtiden i en spennende bransje.

Kommentarer til denne saken